Reformasjonen 500 år

I høst markeres 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. Vi trekker fram sentrale reformasjonstemaer på fire søndagssamlinger.
På selve reformasjonssdagen, 31. oktober, blir det et eget arrangement på kveldstid.

De fire reformasjonstemaene blir prekt over på følgende søndager:

– Søndagsmøte 27. august: Nåden alene v/Sverre Bøe (Hør talen her)

– Søndagsmøte 24. september: Troen alene v/Reidar Hvalvik

– Gudstjeneste 1. oktober: Skriften alene v/Kristoffer Hansen-Ekenes

– Gudstjeneste 29. oktober: Boten v/Arild Minnesjord