Presteinnsettelse 20. januar

Det er en stor glede for menigheten å feire innsettelsen av vår nye prest Håkon Valen-Sendstad 20. januar kl. 11!

Under medvirkning av tilsynsmann Rolf Ekenes og menighetens prest Kristoffer Hansen-Ekenes blir Håkon Valen-Sendstad høytidelig innsatt under gudstjenesten 20. januar kl. 11. Etter gudstjenesten blir det utvidet kirkekaffe med hilsener og velkomst for Håkon og familien.

Håkon er tilsatt i et 50% prestevikariat ut 2019 og tiltrer 1. februar. I tillegg er han ansatt i halv stilling med ansvar for barne- og ungdomsarbeid samt noe sang- og musikkarbeid. Håkon er utdannet teolog fra Menighetsfaktultetet. Han har tidligere vært pastor i Den evangelisk-lutherske frikirke og har variert arbeidserfaring fra skoleverket og psykiatrien. Han jobber i dag som lærer i barneskolen.

Vi ønsker alle venner av menigheten velkommen til å glede seg med oss denne dagen!