Påsken i Menigheten

I og like før påsken kan du oppleve fellesskap både ved å bruke sangstemmen, reflektere over Skriftord i stillhet, følge Jesu lidelse og død, og juble over Hans oppstandelse.

Velkommen til følgende samlinger:

Søndag 18. mars kl. 18: Påskesangkveld.

Søndag 25. mars kl. 11: Palmesøndagsmøte v/Asbjørn Nordgård.

Onsdag 28. mars kl. 10: Stille dag i kirken ledet av Toril S. Asp.

Torsdag 29. mars kl. 17: Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd v/Kristoffer Hansen-Ekenes.

Fredag 30. mars kl. 11: Pasjonsmøte.

Søndag 1. april kl. 11: Høytidsgudstjeneste med nattverd v/Ulf Asp.