Påsken i menigheten

I og like før påsken kan du oppleve fellesskap både ved å bruke sangstemmen, reflektere over Skriftord i stillhet, følge Jesu lidelse og død, og juble over Hans oppstandelse.

Velkommen til følgende samlinger:

Søndag 25. mars kl. 11: Palmesøndagsmøte v/Asbjørn Nordgård. Kirkekaffe.

Onsdag 28. mars kl. 10-14: Stille dag i kirken. Tema: Se den korsfestede. Bibellesning, stille refleksjon og bønn. Lunsj. Samlingen ledes av Toril og Ulf Asp.

Torsdag 29. mars kl. 17: Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd v/Kristoffer Hansen-Ekenes.

Fredag 30. mars kl. 11: Pasjonsmøte.

Søndag 1. april kl. 11: Høytidsgudstjeneste v/Ulf Asp. Søndagsskole. Offer til prestetjenesten. Kirkekaffe.