Ordinært menighetsmøte (årsmøte) og skolens generalforsamling

Etter søndagsmøtet 7. april avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet og skolens generalforsamling.

Dette er en fin mulighet til å få et godt overblikk og innsyn i hva som rører seg og planlegges i skole og menighet – og komme med innspill.

Forberedelsene har startet opp, og menigheten inviteres nå til å foreslå saker. Forslag kan sendes til ryenberget.kirke@delk.no, eller direkte til eldsterådet eller prestene i menigheten. Fristen for dette er 24. februar.

Møtene starter etter søndagsmøtet, ca kl. 13. Innkalling og sakspapirer vil sendes ut når dette er ferdigstilt.

 

Noter ned datoen 7. april og velkommen!