Referat fra menighetsmøtet om diakoni

Etter søndagsmøtet 26. mai var det menighetsmøte om diakonens rolle og oppgaver.

Referat fra møtet finner du her.