Menighetsmøte (årsmøte) og skolens generalforsamling

Etter familiegudstjenesten 8. april avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet og skolens generalforsamling. I tillegg til de faste sakene har tilsynsmannen ordet og arbeidet fra arbeidsgruppen for ansettelser blir presentert.

Innkalling og sakspapirer er lagt ut i kirkevestibylen.

Innkalling finner du også her.

Menighetens årsberetning og regnskap for 2017 finner du her.