Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et Eldsteråd som består av menighetens prester + to eldste valgt av aktive medlemmer. Menighetens ansatte består av 2 prester, diakon og menighetssekretær.

De som har det åndelige og praktiske ansvar for menigheten er Eldsterådet (ER). Det består av menighetens valgte prester og to eldste som velges for femårsperiode av aktive medlemmer.

I Ryenberget menighet har vi 2 prester ansatt i hhv 60% og 50%, diakon/husmor i 80%, og menighetssekretær i 40%. De har ulike oppgaver knyttet til menighetens arbeid. Prestene samt diakon står selvsagt til disposisjon for samtaler og sjelesorg, syke- og hjemmebesøk.

Du vil ofte treffe dem på menighetens gudstjenester og møter, eller du kan ta kontakt direkte pr. telefon eller epost.