Konfirmant 2020?

Du som nå går i 8. klasse er invitert til konfirmantundervisning i Ryenberget menighet, med oppstart i oktober 2019!

Som 13–14-åring har du kanskje lært en del om bibelen, troen og livet. Sammen med jevnaldrende og ledere vil vi i konfirmanttiden hjelpe deg til å reflektere over hvordan denne kunnskapen kan føre til en levende, personlig tro. Derfor vil konfirmanttimene ta for seg sentrale emner i den kristne tro. Temaene vi underviser i er for eksempel:

– Hvordan skal jeg lese bibelen?

– Hvordan leder Gud oss?

– Hva er det å tro?

Det legges også opp til temaer knyttet til det å være ung i dag. Hva tenker du om livet? Hva drømmer du om for fremtiden din? Det blir rom for å snakke om tvil og usikkerhet – og om det som kan være vanskelig å forstå i bibelen og i eget liv.

Konfirmanttiden i DELK leder fram til et løfte om å ønske å bli stående i en kristen tro. Slik er konfirmasjonen en bekreftelse på løftet foreldre og faddere gav ved dåpen. Ordet konfirmasjon betyr nettopp “bekreftelse”. Hvis du ikke er døpt fra før, vil du få tilbud om dåp i Ryenberget kirke i løpet av konfirmanttiden.

På konfirmanttimene vil du møte prestene Kristoffer Hansen-Ekenes og Håkon Valen-Sendstad, og diakon Elisabeth Fehn Olsen. I utgangspunktet planlegger vi for samlinger med undervisningen i Ryenberget kirke, på tirsdager etter skoletid.

Ta kontakt hvis du lurer på noe, eller har lyst til å melde deg på. Del gjerne ordet videre om du kjenner noen dette kan være aktuelt for. Fristen for å melde seg på er 31. mai 2019.

Ved å følge disse lenkene finner du mer informasjon og påmeldingsskjema.

Velkommen som konfirmant i Ryenberget menighet!