Kalender

Nov - 2017

25 Nov
JULEMESSE - misjonsmesse
Kl. 12:00
Årets STORE misjonsdugnad
26 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Domssøndag / Kristi kongedag
Tale v/Håkon Valen-Senstad
Tweens-samling. Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til Innvandrerarbeid
28 Nov
Strikkekveld
Kl. 19:00
Ta med deg garn og pinner og bli med på en hyggelig kveld med andre strikkeglade! Eller kom for å lære deg å strikke. Enkel serveringog ord for kvelden.

29 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
29 Nov
Bibel og brød
Kl. 19:00
Bibelundervisning og samtale, hverdagsgudstjeneste og kveldsmat.
Tema: Hva Ånden gir og gjør i kirken. Menighet og åndskraft. Tredje trosartikkel.
[ Les mer ]

Des - 2017

03 Des
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. søndag i adventstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Søndagsskolen
05 Des
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
06 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

06 Des
Kirkeforum DELK på Ryenberget
Kl. 18:30
Fra Wittenberg til Norge. Ble vi skikkelig reformert?
Innledning v/sokneprest og forfatter Lars Inge Magerøy.
07 Des
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
09 Des
Julesangaften
Kl. 17:00
Varierte sang- og musikkinnslag fra menighetens musikk-krefter. Allsang.

10 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i adventstiden
Tale v/Egil Helland
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til Blå Kors
12 Des
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier
[ Les mer ]
13 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

17 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3. søndag i adventstiden
Tale v/Tom Emil Asp
Søndagskole. Kirkekaffe
Offer til Diakonifond
20 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
24 Des
Gudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Misjon

25 Des
Gudstjeneste
Kl. 12:00
Juledag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Offer til Prestetjenesten

Jan - 2018

01 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 12:00
1. nyttårsdag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Offer til Nødhjelp
07 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi Åp.dag
Tale v/Torgeir Thorsnes
Offer til Diakonifond
14 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i Åp.tiden
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Tweens.
Offer til Misjon

21 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i Åp.tiden
Prest: Jan Erik Askjer
Tale: Jan Erik Askjer
Offer til Prestetjenesten
24 Jan
Seniortreff
Kl. 12:00
Bibelarbeid i Syria v/syrisk leder av Bibelselskapet og Hans Johan Sagrusten.
28 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
1.-3. klasse deltar. Utdeling av bibler til 3. klasse. Tweens.
Offer til Bibelspredning

Feb - 2018

04 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forkl.dag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
DELK-konfirmanter deltar
Offer til Bondal fjellstue
11 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Tale v/Sverre Bøe
Tweens.
Offer til Fjellhaug
14 Feb
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp

15 Feb
Dåpsopplæringskurs -samling for barnefamilier
Kl. 17:00
18 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1.s.i fastetiden
Prest: Jon Magne Sønstabø
Tale: Jon Magne Sønstabø
25 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Tale v/Reidar Hvalvik

28 Feb
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp

Mar - 2018

04 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/Tom Emil Asp
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård
11 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i fastetiden
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Boe Johannes Hermansen
Tweens.
Offer til Nødhjelp
14 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 17:00
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp

18 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria budsk.dag
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
4. klasse deltar
Offer til Tro og Medier
25 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Asbjørn Nordgård
29 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes

30 Mar
Pasjonsmøte
Kl. 11:00
Langfredag

Apr - 2018

01 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Offer til Prestetjenesten
08 Apr
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
2.s. i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Misjon
08 Apr
Menighetsmøte (årsmøte)
Kl. 13:00

15 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Tale v/Egil Helland
Tweens.
Offer til Lokalt menighetsarbeid
22 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Prest: Olaf Engestøl
Tale: Olaf Engestøl
Offer til DELKs ungdomsarbeid
29 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Tweens.

Mai - 2018

06 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid
10 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud
13 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Torill Slåttsveen Asp
Tweens.

17 Mai
Familiemøte
Kl. 14:00
17 Mai
Nasjonaldagsmøte
Kl. 14:00
Grunnlovsdag
20 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten