Kalender

Okt - 2018

21 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
22.s. i treenighetstiden
Tale v/Egil Helland
Tweens. Kirkekaffe.
Offer til Misjon
22 Okt
Mannskveld
Kl. 19:30
23 Okt
Konfirmantsamling
Kl. 14:15

23 Okt
Strikkekveld; for deg som er glad i å strikke - eller vil lære. Ord for kvelden og enkel bevertning.
Kl. 19:00
24 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
24 Okt
Konsert med Sveinung Hølmebakk
Kl. 19:00
I samarbeid med NOREA Mediemisjon inviterer vi til en spennende konsert denne kvelden. Inntektene fra billettsalget går til SAT-7, en kristen TV-kanal som sprer evangeliet i Midtøsten. Billetter kr. 250,- (forhåndssalg ved menighetskontoret og i kirken).
[ Les mer ]

25 Okt
Oppvekst og skolegang i DELK - åpent møte
Kl. 19:00
Sted: Ryenberget kirke
28 Okt
Gudstjeneste med skriftemål og nattverd
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Prest: Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til Foreningen for Bibel og Bekjennelse
28 Okt
Prosjektkor-øvelse
Kl. 13:00
Vi øver fram mot julesangaften søndag 16. desember kl. 17

31 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

Nov - 2018

01 Nov
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.
Kl. 19:00
02 Nov
Konfirmantleir
Høgsveen retreat og gjestegård ved Hamar.
04 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Asbjørn Nordgård
Tweens. Kirkekaffe.

06 Nov
Åpen kirke; tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30
07 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
07 Nov
Seniortreff for pensjonister og andre med lunsj, andakt, kåseri og sosialt fellesskap.
Kl. 12:00

11 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
25.s. i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Tale: Morten Askjer
Søndagsskole.
Offer til Stefanusalliansen
13 Nov
Konfirmantsamling
Kl. 14:15
13 Nov
5'ern; familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter.
Kl. 16:30

14 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
14 Nov
Bibel og Brød; bibeltime, kveldsmat og enkel nattverdgudstjeneste.
Kl. 19:00
Pensjonert prest Ulf Asp taler over tema: Bibellesning som livsfornyende kraft.
Nøkkeltekst: Joh 8, 31
15 Nov
Prosjektkor-øvelse
Kl. 19:00
Vi øver fram mot julesangaften søndag 16. desember kl. 17

18 Nov
Skolens dag i kirken
Kl. 11:00
26.s. i treenighetstiden
Offer til Skolens misjonsprosjekt
20 Nov
Konfirmantsamling
Kl. 14:15
21 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

21 Nov
Strikkekveld; for deg som er glad i å strikke - eller vil lære. Ord for kvelden og enkel bevertning.
Kl. 19:00
24 Nov
MISJONSJULEMESSE
Kl. 12:00
25 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Prest: Rolf Ekenes
Tale: Rolf Ekenes
Kirkekaffe.Søndagsskole.

25 Nov
Prosjektkor-øvelse
Kl. 13:00
Vi øver fram mot julesangaften søndag 16. desember kl. 17
28 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

Des - 2018

01 Des
Konfirmantenes lørdag i Granly kirke
Kl. 10:30
02 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Egil Helland
Tweens. Søndagsskole.
Offer til Nødhjelp
03 Des
Mannskveld
Kl. 19:30
Grøtkveld. Hans Johan Sagrusten taler over tema: Et barn er født i Betlehem? Om profetiane i GT og forteljingane Jesu fødsel i Lukas 1-2

04 Des
Åpen kirke; tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30
05 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
06 Des
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.
Kl. 19:00

09 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Konfirmantene deltar. Søndagsskole.Kirkekaffe.
Offer til Søndagsskolen
10 Des
Prosjektkor-øvelse
Kl. 19:00
Vi øver fram mot julesangaften søndag 16. desember kl. 17
11 Des
5'ern; familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter.
Kl. 16:30

12 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
13 Des
Prosjektkor-øvelse
Kl. 19:00
Vi øver fram mot julesangaften søndag 16. desember kl. 17
16 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Tale v/Torill Slåttsveen Asp
Offer til Blå Kors

16 Des
Julesangaften
Kl. 17:00
19 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
23 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Tom Emil Asp

24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Prest: Andreas Johansson
Tale: Andreas Johansson
Offer til Misjon
25 Des
Gudstjeneste
Kl. 12:00
1. juledag
Prest: Olaf Engestøl
Tale: Olaf Engestøl
Offer til Prestetjenesten
30 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Romjulssøndag
Tale v/Torgeir Thorsnes
Kirkekaffe.

Jan - 2019

01 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 12:00
29 Jan
Kirkeforum DELK
Kl. 19:00
Morten Dahle Stærk fra Menneskeverd innleder over tema:
Hva er nå et menneske? Bioteknologiens nye utfordringer.
Sted: Granly i Tønsberg

Feb - 2019

28 Feb
Dåpsopplæringskurs
Kl. 19:00