Kalender

Apr - 2018

22 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Prest: Bertil Andersson
Tale: Bertil Andersson
Søndagsskole.
Offer til DELKs ungdomsarbeid
25 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
25 Apr
Bibel og Brød
Kl. 19:00
Bibeltime, kveldsmat og enkel nattverdgudstjeneste.
Hold søskenkjærligheten levende! Hebr 12,4 - 13,25 v/Kristoffer Hansen-Ekenes.

26 Apr
Strikkekveld
Kl. 19:00
For deg som er glad i å strikke eller har lyst til å lære. Ta med garn og pinner. Enkel servering og ord for kvelden.
29 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Tweens. Kirkekaffe.

Mai - 2018

02 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
03 Mai
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne. Vi leser og snakker om Matteus-evangeliets kapittel 21-22.
06 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Kirkekaffe.
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid

08 Mai
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
09 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
10 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud

13 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Torill Slåttsveen Asp
Tweens.Søndagsskole.Kirkekaffe.
16 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
17 Mai
Familiemøte
Kl. 14:00

17 Mai
Nasjonaldagsmøte
Kl. 15:00
Grunnlovsdag
20 Mai
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Sanggruppe.
Offer til Prestetjenesten
22 Mai
5'ern - familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter. NY DATO!
Kl. 16:30

23 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
23 Mai
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri og sosialt fellesskap.
27 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Geir Otto Holmås
Søndagsskole.Kirkekaffe

30 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
30 Mai
Kirkeforum DELK på Ryenberget
Kl. 19:00
Tema: Hvor mye skal kirken blande seg inn i politikken? Om kristentro, politikk og samfunnsansvar.

Innledere: Rolf Kjøde og Vebjørn Selbekk.

Jun - 2018

03 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i treenighetstiden
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Østfold menighet kommer på besøk. Søndagsskole.
Offer til Menneskeverd
05 Jun
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
06 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

07 Jun
Torsdagskveld på Ryen - sommeravslutning
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.
10 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Tale v/Ola Tulluan
Offer til Misjon
11 Jun
Mannskveld
Kl. 19:30
Mat, prat, refleksjon og påfyll.
Tema: Teknologi og etikk v/Geir Børdalen

13 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
17 Jun
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Menighetens sommerfest
Offer til Lokalt menighetsarbeid
20 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

24 Jun
Ingen samling i Ryen. Vi deltar på DELKs St. Hansstevne
Kl. 11:00

Jul - 2018

01 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
08 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
15 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
Tale v/Fred Søndby

22 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
29 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen

Aug - 2018

05 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
12 Aug
Sommerandakt
Kl. 11:00
Tale v/Egil Helland
19 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Forbønn for skolepersonalet

23 Aug
Lutherske fordypningsdager
Kl. 19:00
24 Aug
Lutherske fordypningsdager
Kl. 09:00
25 Aug
Lutherske fordypningsdager
Kl. 10:00

26 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Sverre Bøe

Sep - 2018

02 Sep
Gudstjeneste på Høgsveen retreat- og gjestegård
Kl. 11:00
09 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Reidar Hvalvik
16 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Håkon Valen-Senstad

23 Sep
Familiegudstjeneste.
Kl. 11:00
7. klasse deltar.
30 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 10:57

Okt - 2018

07 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen