Kalender

Jul - 2019

21 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i treenighetstiden (Aposteldagen)
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Offer til Foreningen for Bibel og Bekjennelse
28 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
7.s. i treenighetstiden
Tale v/Georg Stensland

Aug - 2019

04 Aug
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Kl. 11:00
8.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Nødhjelp
11 Aug
Sommerandakt
Kl. 11:00
9.s. i treenighetstiden
Tale v/Fred Søndby
18 Aug
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Temagudstjeneste: I Jesus
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Forbønn for skolepersonalet.
Offer til Prestetjenesten

21 Aug
Åttebønn
Kl. 08:00
21 Aug
Inspirasjonssamling for møteledere, forkynnere og musikere
Kl. 19:30
25 Aug
Gudstjeneste m/nattverd på Høgsveen retreat- og gjestegård
Kl. 11:00
Temagudstjeneste: I Jesus
Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård

27 Aug
Konfirmantforeldremøte
Kl. 19:30
28 Aug
Åttebønn
Kl. 08:00
28 Aug
Bibel & brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning med avslutning av temaet Filipperbrevet. Kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat. Ved Håkon Valen-Sendstad.

Sep - 2019

01 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Temamøte: For hverandre
Tale v/Egil Helland
03 Sep
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
04 Sep
Åttebønn
Kl. 08:00

05 Sep
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.
08 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Temamøte: For hverandre
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Søndagsskole.
Offer til Diakonifond
11 Sep
Åttebønn
Kl. 08:00

11 Sep
Bibel & brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
12 Sep
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.
15 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Temagudstjeneste: Ut i verden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
7. klasse deltar.
Offer til Bondal fjellstue

18 Sep
Åttebønn
Kl. 08:00
18 Sep
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.

[ Les mer ]
22 Sep
Jubileumsgudstjeneste for Den Norske Israelsmisjon med nattverd
Kl. 11:00
Temagudstjeneste: Ut i verden
Prest: Andreas Johansson
Tale: Reidar Hvalvik
Søndagsskole.
Offer til Israelsmisjonen

25 Sep
Bibel & brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
26 Sep
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.
26 Sep
Kirkeforum DELK
Kl. 19:00
Jan Bygstad innleder over temaet \"Er ikke Bibelen nok, hvorfor skal vi ha bekjennelsen?\".
Sted: Granly kirke i Tønsberg.

29 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16.s. i treenighetstiden
Tale v/Yohannes Mekonnen Shanka

Okt - 2019

01 Okt
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
03 Okt
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.
06 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
17.s. i treenighetstiden
Tale v/Kjetil Baksaas
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid

09 Okt
Bibel & brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
10 Okt
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.
13 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Håkon Valen-Sendstad
10. klasse deltar. Presentasjon av konfirmanter. Søndagsskole.
Offer til Laget

16 Okt
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
18 Okt
Fellesskapsleir på Bondal Fjellstue 18.-20. oktober
20 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Tale v/Sverre Bøe

23 Okt
Bibel & brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
24 Okt
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.
27 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole
Offer til Misjon

Nov - 2019

03 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Martha Baksaas
05 Nov
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
06 Nov
Bibel & brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.

07 Nov
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.
07 Nov
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.
10 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
25.s. i treenighetstiden
Prest: Bertil Andersson
Tale: Bertil Andersson
Søndagsskole.
Offer til Stefanusalliansen

13 Nov
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
13 Nov
Kirkeforum DELK
Kl. 19:00
Misjonssekretær Andreas Johansson innleder over temaet \"Hvordan dele evangeliet med en jøde?\"
Sted: Borgeskogen kirke i Porsgrunn.
17 Nov
Skolens dag i kirken
Kl. 11:00
26.s. i treenighetstiden
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Skolens misjonsprosjekt

20 Nov
Bibel & brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
21 Nov
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.
23 Nov
JULEMESSE
Kl. 12:00

24 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Søndagsskole.
Offer til Misjon
30 Nov
5'ern
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.

Des - 2019

01 Des
Familiemøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Håkon Valen-Sendstad
Offer til Søndagsskolen
03 Des
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
05 Des
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.

08 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole.
Offer til Blå Kors
14 Des
Julesangaften
Kl. 17:00
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Tale v/Reidar Hvalvik
Søndagsskole.
Offer til Nødhjelp

22 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Egil Helland
Søndagsskole.
Offer til Lokalt menighetsarbeid
24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 14:30
Julaften
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Misjon
25 Des
Høytidsgudstjeneste
Kl. 12:00
1. juledag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten

29 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Romjulssøndag
Tale v/Asbjørn Nordgård