Kalender

Des - 2018

19 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
20 Des
Skolens julegudstjeneste
Kl. 08:45
v/Kristoffer Hansen-Ekenes
23 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Tom Emil Asp

24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Prest: Andreas Johansson
Tale: Andreas Johansson
Offer til Misjon
25 Des
Gudstjeneste
Kl. 12:00
1. juledag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole.
Offer til Prestetjenesten
30 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Romjulssøndag
Tale v/Torgeir Thorsnes
Kirkekaffe.

Jan - 2019

01 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 12:00
Nyttårsdag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Nødhjelp
06 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi Åp.dag
Tale v/Knut Kåre Kirkholm
08 Jan
Åpen kirke. Tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30

09 Jan
Åttebønn
Kl. 08:00
10 Jan
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
Kl. 19:00
13 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i Åp.tiden
Tale v/Sverre Bøe
Tweens
Offer til Fjellhaug

15 Jan
Konfirmant-samling
Kl. 14:15
16 Jan
Åttebønn
Kl. 08:00
16 Jan
Strikkekveld
Kl. 19:00
For deg som er glad i å strikke - eller vil lære.

20 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i Åp.tiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Håkon Valen-Senstad
Innsettelse av prest Håkon Valen-Senstad
Offer til Prestetjenesten
22 Jan
Konfirmant-samling
Kl. 14:15
23 Jan
Åttebønn
Kl. 08:00

25 Jan
Felles DELK konfirmantleir
27 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i Åp.tiden
Tale v/Martha Baksaas
Søndagsskole.
29 Jan
Kirkeforum DELK
Kl. 19:00
Morten Dahle Stærk fra Menneskeverd innleder over tema:
Hva er nå et menneske? Bioteknologiens nye utfordringer.
Sted: Granly i Tønsberg

30 Jan
Åttebønn
Kl. 08:00

Feb - 2019

03 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5.s. i Åp.tiden
Prest: Håkon Valen-Senstad
Tale: Håkon Valen-Senstad
Tweens
05 Feb
Konfirmant-samling
Kl. 14:15
05 Feb
Åpen kirke. Tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30

06 Feb
Åttebønn
Kl. 08:00
07 Feb
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
Kl. 19:00
10 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
1. - 3. klasse deltar
Offer til Bibelspredning

12 Feb
Konfirmant-hjemmegrupper
Kl. 17:00
13 Feb
Åttebønn
Kl. 08:00
13 Feb
Seniortreff; lunsj, andakt, kåseri og fellesskap.
Kl. 12:00

17 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Boe Johannes Hermansen
Offer til Misjon
24 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi forkl.dag
Tale v/Fred Søndby
Tweens
26 Feb
Konfirmant-samling
Kl. 14:15

27 Feb
Åttebønn
Kl. 08:00
27 Feb
Strikkekveld
Kl. 19:00
For deg som er glad i å strikke - eller vil lære.
28 Feb
Dåpsopplæringskurs
Kl. 19:00

Mar - 2019

02 Mar
Konfirmant-lørdag, Bjerkely
03 Mar
Familiegudstjeneste m nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: Håkon Valen-Senstad
Tale: Håkon Valen-Senstad
Offer til Misjon
05 Mar
Konfirmant-samling
Kl. 14:15

05 Mar
5'ern; familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter
Kl. 16:30
05 Mar
Åpen kirke. Tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30
06 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00

06 Mar
Fastegudstjeneste m nattverd
Kl. 19:00
07 Mar
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
Kl. 19:00
10 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i fastetiden
Tale v/Reidar Hvalvik
Tweens
Offer til Menneskeverd

12 Mar
Konfirmant-samling
Kl. 14:15
13 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
13 Mar
Seniortreff; lunsj, andakt, kåseri og fellesskap.
Kl. 12:00

17 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Prest: Rolf Ekenes
Tale: Rolf Ekenes
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård
19 Mar
Konfirmant-samling
Kl. 14:15
20 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00

24 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria budsk.dag
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
4. klasse deltar. Tweens
Offer til Tro og Medier
25 Mar
Strikkekveld
Kl. 19:00
For deg som er glad i å strikke - eller vil lære.
26 Mar
Konfirmant-hjemmegrupper
Kl. 17:00

27 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
31 Mar
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Prest: Håkon Valen-Senstad
Tale: Håkon Valen-Senstad
Offer til Nødhjelp

Apr - 2019

02 Apr
Konfirmant-samling
Kl. 14:15
02 Apr
5'ern; familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter
Kl. 16:30
02 Apr
Åpen kirke. Tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30

03 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
04 Apr
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
Kl. 19:00
07 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i fastetiden
Tale v/Ola Tulluan
Tweens
Offer til Misjon

07 Apr
Menighetsmøte og skolens generalforsamling
Kl. 13:00
10 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
10 Apr
Seniortreff; lunsj, andakt, kåseri og fellesskap.
Kl. 12:00

14 Apr
Konfirmantenes gudstjeneste
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Bondal fjellstue
18 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Prest: Håkon Valen-Senstad
Tale: Håkon Valen-Senstad
19 Apr
Pasjonsmøte
Kl. 11:00
Langfredag

21 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten
23 Apr
Konfirmant-samling
Kl. 14:15
24 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00

24 Apr
Kirkeforum DELK - på Ryenberget
Kl. 19:00
Hans Johan Sagrusten innleder over tema:
Oppstandelsen som historisk hendelse.
• Hva har øyenvitnene sagt i Bibelen?
• Hva sier de som ikke tror på oppstandelsen?
• Og hva kan vi egentlig si om oppstandelsen i dag?

28 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i påsketiden
Tale v/Kjetil Baksaas
Tweens, søndagsskole.
30 Apr
Konfirmant-samling
Kl. 14:15

Mai - 2019

02 Mai
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
Kl. 19:00
05 Mai
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Lokalt menighetsarbeid
07 Mai
5'ern; familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter
Kl. 16:30

07 Mai
Åpen kirke. Tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30
08 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
12 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Tale v/Torgeir Thorsnes
Tweens

15 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
15 Mai
Seniortreff; lunsj, andakt, kåseri og fellesskap.
Kl. 12:00
17 Mai
Nasjonaldagsmøte
Kl. 15:00

19 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Prest: Håkon Valen-Senstad
Tale: Håkon Valen-Senstad
Offer til Misjon
22 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
26 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Offer til DELKs ungdomsarbeid

29 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Fellesgudstjeneste med Moe menighet i Sandefjord

Jun - 2019

02 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Asbjørn Nordgård
04 Jun
Åpen kirke. Tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30
05 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00

06 Jun
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
Kl. 19:00
09 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Håkon Valen-Senstad
Tale: Håkon Valen-Senstad
Offer til Prestetjenesten
12 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00

16 Jun
Familiegudstjeneste m nattverd
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Utdeling av Min Kirkebok til 2-, 4- og 6-åringer. Menighetens sommerfest.
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid