Kalender

Apr - 2019

28 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i påsketiden
Tale v/Kjetil Baksaas
Tweens. Kirkekaffe.
7 til kvelds.

30 Apr
Konfirmant-samling
Kl. 14:15
30 Apr
Bibel og brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat. Ved Håkon Valen-Sendstad.
[ Les mer ]

Mai - 2019

02 Mai
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
Kl. 19:00
05 Mai
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Lokalt menighetsarbeid
07 Mai
5'ern; familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter
Kl. 16:30

07 Mai
Åpen kirke. Tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30
08 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
12 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Tale v/Torgeir Thorsnes
Tweens. Kirkekaffe. Søndagsskole. Familietur etter møtet.

14 Mai
Bibel og brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat. Ved Håkon Valen-Sendstad.
[ Les mer ]
15 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
15 Mai
Seniortreff; lunsj, andakt, kåseri og fellesskap.
Kl. 12:00
Innlegg v/Asbjørn Nordgård

17 Mai
Nasjonaldagsmøte
Kl. 14:00
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
19 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Misjon
22 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00

26 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Orientering etter møtet om arbeidet med ny bok om DELKs historie.
Offer til DELKs ungdomsarbeid
28 Mai
Bibel og brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat. Ved Håkon Valen-Sendstad.
[ Les mer ]
29 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00

30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Fellesgudstjeneste med Moe menighet i Sandefjord

Jun - 2019

02 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Asbjørn Nordgård
04 Jun
Åpen kirke. Tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30
05 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00

06 Jun
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
Kl. 19:00
09 Jun
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Prestetjenesten
12 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00

12 Jun
Møte for delegater til GF
Kl. 19:30
Forberedelsesmøte før Generaforsamlingen 2019 for delegater og andre interesserte.
16 Jun
Familiegudstjeneste m nattverd
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Utdeling av Min Kirkebok til 2-, 4- og 6-åringer. Menighetens sommerfest.
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid
19 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00

21 Jun
Skolens sommergudstjeneste
Kl. 08:45
23 Jun
Vi deltar på St. Hansstevnet på Gjennestad
Kl. 11:00
30 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Tale v/Egil Helland

Aug - 2019

21 Aug
Inspirasjonssamling for møteledere, forkynnere og musikere
Kl. 19:30