Kalender

Mai - 2017

28 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Ola Tulluan
Søndagsskole. Kirkekaffe
Offer til Misjon
31 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
31 Mai
Bibel og brød
Kl. 19:00
Bibeltime, kveldsmat og enkel nattverdsgudstjeneste.

Jun - 2017

01 Jun
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Sommeravslutning med andakt, hygge og mat!
[ Les mer ]
04 Jun
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Kirkekaffe
Offer til Prestetjenesten
06 Jun
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]

07 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
07 Jun
Åpent møte med forberedelser til DELKs generalforsamling
Kl. 19:00
11 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Per Øyvind Olsen
Søndagsskole. Tweens.Kirkekaffe

14 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
14 Jun
Seniortur til Nordre Vestfold
Kl. 09:30
Omvisninger, middag, kaffe. Fellesreise med minibuss. Påmelding til menighetskontoret innen 5. juni.
15 Jun
Mannskveld
Kl. 19:30
Tur til Bakken på Malmøya

16 Jun
DIGG - digitalfri spillkveld for hele familien.
Kl. 19:00
18 Jun
Familiegudstjeneste med dåp og nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Sommerfest
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid

Jul - 2017

02 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
4. søndag i treenighetstiden
Tale v/Asbjørn Nordgård
08 Jul
Innvielse av nytt kapell på Høgsveen Retreat- og Gjestegård
Kl. 12:00
PROGRAM:
Kaffe i tunet kl. 12-13.
Gudstjeneste v/Jan Erik Askjer kl. 13
Enkel matservering, musikk og hilsener kl. 14.30

VELKOMMEN til Tåsåsvegen 312, 2320 Furnes
09 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Andre formål

16 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden
Tale: Fred Søndby
23 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Boe Johannes Hermansen
Offer til Andre formål
30 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00

Aug - 2017

06 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
9. søndag i treenighetstiden
Prest: Rolf Ekenes
Tale: Rolf Ekenes
Offer til Misjon
13 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
10. søndag i treenighetstiden
Tale v/Jørgen Baksaas
20 Aug
Fellesgudstjeneste med Østfold menighet
Kl. 12:00
Boe Johannes Hermansen
Tale: Boe Johannes Hermansen
Med utspring i våre røtter av Hans Nielsen Hauge. Sted: Gamlebyen i Fredrikstad.

23 Aug
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
27 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
12. søndag i treenighetstiden
Tale v/Sverre Bøe
Reformasjonstema: Nåden alene
Offer til Andre formål
30 Aug
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

30 Aug
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]

Sep - 2017

03 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
13. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Forbønn for skolepersonalet
Offer til Prestetjenesten
05 Sep
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
06 Sep
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

07 Sep
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
10 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
4. klasse deltar
Offer til Bondal fjellstue
13 Sep
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

15 Sep
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 17:00
Helgetur 15. - 17. september
17 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
15. søndag i treenighetstiden
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
20 Sep
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

20 Sep
Bibel og brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
24 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16. søndag i treenighetstiden
Tale v/Reidar Hvalvik
Reformasjonstema: Troen alene
Offer til Lokalt menighetsarbeid
27 Sep
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

27 Sep
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]

Okt - 2017

01 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
17. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Reformasjonstema: Skriften alene
Offer til Misjon
03 Okt
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
04 Okt
Bibel og brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]

08 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
18. søndag i treenighetstiden
Tale v/Egil Helland
Offer til Andre formål
11 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
12 Okt
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]

15 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
19. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Presentasjon av konfirmanter. 10. klasse deltar.
Offer til Laget
15 Okt
Menighetsmøte
Kl. 13:00
Samtale om arbeidet i menigheten
17 Okt
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier
[ Les mer ]

18 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
18 Okt
Bibel og brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
22 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
20. søndag i treenighetstiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen

25 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
25 Okt
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
29 Okt
Gudstjeneste med skriftemål og nattverd
Kl. 11:00
Bots– og bønnedag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Reformasjonstema: Boten
Offer til Foreningen for Bibel og Bekjennelse

Nov - 2017

01 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
02 Nov
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
05 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Terje Simonsen
Offer til Andre formål

07 Nov
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
08 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
08 Nov
Menighetsmøte
Kl. 19:00

12 Nov
Skolens dag i kirken
Kl. 11:00
23. søndag i treenighetstiden
Offer til Skolens misjonsprosjekt
14 Nov
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier
[ Les mer ]
15 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

15 Nov
Bibel og brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
19 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
24. søndag i treenighetstiden
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Fest for gullkonfirmanter
Offer til Stefanusalliansen
22 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

22 Nov
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
25 Nov
JULEMESSE - misjonsmesse
Kl. 12:00
Årets STORE misjonsdugnad
26 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Domssøndag / Kristi kongedag
Tale v/Håkon Valen-Senstad