Kalender

Feb - 2018

21 Feb
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri og sosialt fellesskap.
25 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Tale v/Reidar Hvalvik
Søndagsskole.
26 Feb
Kirkeforum DELK, Allrommet på Granly skole.
Kl. 19:00
'Gled dere alltid.' Må kristne alltid være glade?
Lege, spesialist i psykiatri Arne Austad innleder.
Ingen påmelding, kveldsmat, kollekt.


27 Feb
Strikkekveld
Kl. 19:00
For deg som er glad i å strikke eller har lyst til å lære. Ta med garn og pinner. Enkel servering og ord for kvelden.
28 Feb
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
28 Feb
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp

Mar - 2018

01 Mar
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
04 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/Tom Emil Asp
Søndagsskole.
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård
06 Mar
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke

07 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
11 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i fastetiden
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Boe Johannes Hermansen
Tweens.Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til Nødhjelp
13 Mar
5'ern
Kl. 16:30
Familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter

14 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
14 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 17:00
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
18 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria budsk.dag
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
4. klasse deltar
Offer til Tro og Medier

18 Mar
Påskesangkveld
Kl. 18:00
20 Mar
Strikkekveld
Kl. 19:00
For deg som er glad i å strikke eller har lyst til å lære. Ta med garn og pinner. Enkel servering og ord for kvelden.
21 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

21 Mar
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri og sosialt fellesskap.
25 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Asbjørn Nordgård
Kirkekaffe
27 Mar
Stille dag i kirken
Kl. 10:00

29 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
30 Mar
Pasjonsmøte
Kl. 11:00
Langfredag

Apr - 2018

01 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Offer til Prestetjenesten
03 Apr
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
04 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

05 Apr
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
08 Apr
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
2.s. i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Kirkekaffe.
Offer til Misjon
08 Apr
MENIGHETSMØTE (ÅRSMØTE)
Kl. 13:00

11 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
11 Apr
Bibel og Brød
Kl. 19:00
Bibeltime, kveldsmat og enkel nattverdgudstjeneste
15 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Tale v/Egil Helland
Tweens.Søndagsskole.
Offer til Lokalt menighetsarbeid

16 Apr
Mannskveld
Kl. 19:30
Mat, prat, refleksjon og påfyll.
Tema: Hel ved v/Cato Haug
18 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
18 Apr
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri og sosialt fellesskap.

22 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Prest: Olaf Engestøl
Tale: Olaf Engestøl
Søndagsskole.
Offer til DELKs ungdomsarbeid
25 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
25 Apr
Bibel og Brød
Kl. 19:00
Bibeltime, kveldsmat og enkel nattverdgudstjeneste

26 Apr
Strikkekveld
Kl. 19:00
For deg som er glad i å strikke eller har lyst til å lære. Ta med garn og pinner. Enkel servering og ord for kvelden.
29 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Tweens.

Mai - 2018

02 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
03 Mai
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
06 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole.
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid

08 Mai
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
09 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
10 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud

13 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Torill Slåttsveen Asp
Tweens.Søndagsskole.
16 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
17 Mai
Familiemøte
Kl. 14:00

17 Mai
Nasjonaldagsmøte
Kl. 15:00
Grunnlovsdag
20 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten
23 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

23 Mai
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri og sosialt fellesskap.
27 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Geir Otto Holmås
Søndagsskole.
30 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

30 Mai
Kirkeforum DELK på Ryenberget
Kl. 19:00
Tema: Hvor mye skal kirken blande seg inn i politikken? Om kristentro, politikk og samfunnsansvar.

Innledere: Rolf Kjøde og Vebjørn Selbekk.

Jun - 2018

03 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i treenighetstiden
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Østfold menighet kommer på besøk
Offer til Menneskeverd
05 Jun
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
06 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

07 Jun
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
10 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Tale v/Ola Tulluan
Offer til Misjon
11 Jun
Mannskveld
Kl. 19:30
Mat, prat, refleksjon og påfyll.
Tema: Teknologi og etikk v/Geir Børdalen

13 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
17 Jun
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Menighetens sommerfest
Offer til Lokalt menighetsarbeid
20 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

24 Jun
Ingen samling i Ryen. Vi deltar på DELKs St. Hansstevne
Kl. 11:00

Jul - 2018

01 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
08 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
15 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
Tale v/Fred Søndby

22 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
29 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00

Aug - 2018

05 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
12 Aug
Sommerandakt
Kl. 11:00
Tale v/Egil Helland
19 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Forbønn for skolepersonalet