Kalender

Sep - 2018

23 Sep
Familiegudstjeneste.
Kl. 11:00
Høsttakkefest
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
7. klasse deltar. Tweens. Kirkekaffe.
Offer til Bondal fjellstue
23 Sep
Sangkveld
Kl. 17:00
Tema: Den evige sommer.
Allsang. Sang v søstrene Minnesjord og Ryenbergets St.Hanskor.
Enkel kveldsmat serveres.
26 Sep
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

26 Sep
Strikkekveld; for deg som er glad i å strikke - eller vil lære. Ord for kvelden og enkel bevertning.
Kl. 19:00
30 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Prest: Andreas Johansson
Tale: Andreas Johansson
Søndagsskole.Kirkekaffe.
Offer til Innvandrerarbeid

Okt - 2018

02 Okt
Åpen kirke; tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30
03 Okt
Seniortreff for pensjonister og andre med lunsj, andakt, kåseri og sosialt fellesskap.
Kl. 12:00
05 Okt
Unge Voksne-helg Høgsveen 5.-7. oktober
Bli med på årets tur med Torsdagskveld på Ryen! Det blir stilletid og bibelmeditasjon, møter, turer i området, god mat og mye hygge - en god anledning for nye til å bli bedre kjent med de som har vært med en stund. For mer info, kontakt Elise Bakke elise.bakke@outlook.com

07 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
20.s. i treenighetstiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Tweens. Kirkekaffe.
07 Okt
Kveldsmøte m Øyvind Samnøy
Kl. 19:00
09 Okt
Konfirmantsamling
Kl. 14:30

10 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
11 Okt
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.
Kl. 19:00
14 Okt
Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter
Kl. 11:00
21.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
10. klasse deltar. Søndagsskole.
Offer til Laget

16 Okt
Konfirmantsamling
Kl. 14:30
16 Okt
5'ern; familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter.
Kl. 16:30
17 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

17 Okt
Bibel og Brød; bibeltime, kveldsmat og enkel nattverdgudstjeneste.
Kl. 19:00
Pensjonert prest Ulf Asp taler over tema: Anfektelse og bønn.
Nøkkeltekst: Salme 42
21 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
22.s. i treenighetstiden
Tale v/Egil Helland
Tweens. Kirkekaffe.
Offer til Misjon
22 Okt
Mannskveld
Kl. 19:30

23 Okt
Konfirmantsamling
Kl. 14:30
23 Okt
Strikkekveld; for deg som er glad i å strikke - eller vil lære. Ord for kvelden og enkel bevertning.
Kl. 19:00
24 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

24 Okt
Konsert med Sveinung Hølmebakk
Kl. 19:00
I samarbeid med NOREA Mediemisjon inviterer vi til en spennende konsert denne kvelden. Inntektene fra billettsalget går til SAT-7, en kristen TV-kanal som sprer evangeliet i Midtøsten. Billetter kr. 250,- (forhåndssalg ved menighetskontoret og i kirken).
[ Les mer ]
28 Okt
Gudstjeneste med skriftemål og nattverd
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Prest: Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til Foreningen for Bibel og Bekjennelse
31 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

Nov - 2018

01 Nov
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.
Kl. 19:00
02 Nov
Konfirmantleir
Kl. 16:00
04 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Asbjørn Nordgård
Tweens. Kirkekaffe.

06 Nov
Åpen kirke; tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30
07 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
07 Nov
Seniortreff for pensjonister og andre med lunsj, andakt, kåseri og sosialt fellesskap.
Kl. 12:00

11 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
25.s. i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Tale: Morten Askjer
Søndagsskole.
Offer til Stefanusalliansen
13 Nov
Konfirmantsamling
Kl. 14:30
13 Nov
5'ern; familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter.
Kl. 16:30

14 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
14 Nov
Bibel og Brød; bibeltime, kveldsmat og enkel nattverdgudstjeneste.
Kl. 19:00
Pensjonert prest Ulf Asp taler over tema: Bibellesning som livsfornyende kraft.
Nøkkeltekst: Joh 8, 31
18 Nov
Skolens dag i kirken
Kl. 11:00
26.s. i treenighetstiden
Offer til Skolens misjonsprosjekt

20 Nov
Konfirmantsamling
Kl. 14:30
21 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
21 Nov
Strikkekveld; for deg som er glad i å strikke - eller vil lære. Ord for kvelden og enkel bevertning.
Kl. 19:00

24 Nov
MISJONSJULEMESSE
Kl. 11:30
25 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Prest: Rolf Ekenes
Tale: Rolf Ekenes
Kirkekaffe.Søndagsskole.
28 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

Des - 2018

01 Des
Konfirmantenes lørdag i Granly kirke
Kl. 10:30
02 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Egil Helland
Tweens. Søndagsskole.
Offer til Nødhjelp
03 Des
Mannskveld
Kl. 19:30
Grøtkveld. Hans Johan Sagrusten taler over tema: Et barn er født i Betlehem? Om profetiane i GT og forteljingane Jesu fødsel i Lukas 1-2

04 Des
Åpen kirke; tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30
05 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
06 Des
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.
Kl. 19:00

09 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Konfirmantene deltar. Søndagsskole.
Offer til Søndagsskolen
11 Des
5'ern; familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter.
Kl. 16:30
12 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

16 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Tale v/Torill Slåttsveen Asp
Offer til Blå Kors
16 Des
Julesangaften
Kl. 18:00
19 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

23 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Tom Emil Asp
24 Des
Gudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Prest: Andreas Johansson
Tale: Andreas Johansson
Offer til Misjon
25 Des
Gudstjeneste
Kl. 12:00
1. juledag
Prest: Olaf Engestøl
Tale: Olaf Engestøl
Offer til Prestetjenesten

30 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Romjulssøndag
Tale v/Torgeir Thorsnes

Jan - 2019

01 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 12:00