Kalender

Mai - 2019

26 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Orientering etter møtet om arbeidet med ny bok om DELKs historie. Etterfulgt av menighetsmøte om diakoni.
Offer til DELKs ungdomsarbeid
28 Mai
Bibel og brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat. Ved Håkon Valen-Sendstad.
[ Les mer ]
29 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00

30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Fellesgudstjeneste med Moe menighet i Sandefjord

Jun - 2019

02 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Asbjørn Nordgård
04 Jun
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier
[ Les mer ]
04 Jun
Åpen kirke. Tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30

05 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
06 Jun
Torsdagskveld på Ryen; kveldsmat og bibeldykk for unge voksne
Kl. 19:00
09 Jun
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Prestetjenesten

12 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
12 Jun
Møte for delegater til GF
Kl. 19:30
Forberedelsesmøte før Generaforsamlingen 2019 for delegater og andre interesserte.
16 Jun
Familiegudstjeneste m nattverd
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Utdeling av Min Kirkebok til 2-, 4- og 6-åringer. Menighetens sommerfest.
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid

19 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
21 Jun
Skolens sommergudstjeneste
Kl. 08:45
23 Jun
Vi deltar på St. Hansstevnet på Gjennestad
Kl. 11:00

30 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Tale v/Egil Helland

Jul - 2019

07 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Misjon
14 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5.s. i treenighetstiden
21 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i treenighetstiden (Aposteldagen)
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Foreningen for Bibel og Bekjennelse

28 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
7.s. i treenighetstiden

Aug - 2019

04 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
8.s. i treenighetstiden
Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Nødhjelp
11 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
9.s. i treenighetstiden
18 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Temagudstjeneste: I Jesus
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Forbønn for skolepersonalet.
Offer til Prestetjenesten

21 Aug
Inspirasjonssamling for møteledere, forkynnere og musikere
Kl. 19:30
25 Aug
Gudstjeneste m/nattverd på Høgsveen retreat- og gjestegård
Kl. 11:00
Temagudstjeneste: I Jesus
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård

Sep - 2019

01 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Temamøte: For hverandre
08 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Temamøte: For hverandre
Offer til Diakonifond
15 Sep
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Temagudstjeneste: Ut i verden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
7. klasse deltar.
Offer til Bondal fjellstue

18 Sep
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.

[ Les mer ]
22 Sep
Jubileumsgudstjeneste for Den Norske Israelsmisjon med nattverd
Kl. 11:00
Temagudstjeneste: Ut i verden
Prest: Andreas Johansson
Tale: Reidar Hvalvik
Offer til Israelsmisjonen
29 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16.s. i treenighetstiden

Okt - 2019

06 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
17.s. i treenighetstiden
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid
13 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Håkon Valen-Sendstad
10. klasse deltar. Presentasjon av konfirmanter.
Offer til Laget
20 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden

27 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Misjon

Nov - 2019

03 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
10 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
25.s. i treenighetstiden
Bertil Andersson
Tale: Bertil Andersson
Offer til Stefanusalliansen
17 Nov
Skolens dag i kirken
Kl. 11:00
26.s. i treenighetstiden
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Skolens misjonsprosjekt

23 Nov
JULEMESSE
Kl. 12:00