Kalender

Sep - 2017

24 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16. søndag i treenighetstiden
Tale v/Reidar Hvalvik
Reformasjonstema: Troen alene
Søndagsskole. Tweens-samling.
Offer til Lokalt menighetsarbeid
26 Sep
Strikkekveld
Kl. 19:00
Ta med deg garn og pinner og bli med på en hyggelig kveld med andre strikkeglade! Eller kom for å lære deg å strikke. Enkel serveringog ord for kvelden.
27 Sep
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

27 Sep
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]

Okt - 2017

01 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
17. søndag i treenighetstiden
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Reformasjonstema: Skriften alene
Søndagsskole. Sang av Quartz.
Offer til Misjon
03 Okt
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
04 Okt
Bibel og brød
Kl. 19:00
Bibelundervisning og samtale, hverdagsgudstjeneste og kveldsmat.
Tema: Livet i dagens samfunn; min hverdag i relasjon til andre, andres nød, kjønn og sex, penger og begjær. De syv siste budene.
[ Les mer ]

08 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
18. søndag i treenighetstiden
Tale v/Egil Helland
Kirkekaffe
10 Okt
Mannskveld
Kl. 19:30
11 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

12 Okt
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne. Vi dykker ned i Matteus 13-15.
[ Les mer ]
15 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
19. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
10. klasse deltar. Barnekor fra Granly menighet deltar.
Kirkekaffe
Offer til Laget
15 Okt
Menighetsmøte
Kl. 13:00
Samtale om arbeidet i menigheten

17 Okt
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier
[ Les mer ]
18 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
18 Okt
Bibel og brød
Kl. 19:00
Bibelundervisning og samtale, hverdagsgudstjeneste og kveldsmat.
Tema: Den allmektige himmelens og jordens skaper - Gud og kroppen, sansene, naturen. Første trosartikkel.
[ Les mer ]

22 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
20. søndag i treenighetstiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Søndagsskole. Tweens-samling. Kirkekaffe
24 Okt
Strikkekveld
Kl. 19:00
Ta med deg garn og pinner og bli med på en hyggelig kveld med andre strikkeglade! Eller kom for å lære deg å strikke. Enkel serveringog ord for kvelden.
25 Okt
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

25 Okt
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
29 Okt
Gudstjeneste med skriftemål og nattverd
Kl. 11:00
Bots– og bønnedag
Prest: Arild Minnesjord
Tale: Arild Minnesjord
Reformasjonstema: Boten
Søndagsskole
Offer til Foreningen for Bibel og Bekjennelse

Nov - 2017

01 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
02 Nov
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne. Vi dykker ned i Matteus 16-17.
[ Les mer ]
05 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Terje Simonsen
Søndagsskole. Kirkekaffe
Offer til Kirkebygg Moe menighet

07 Nov
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
08 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
08 Nov
Menighetsmøte
Kl. 19:00

09 Nov
Mannskveld
Kl. 19:30
12 Nov
Skolens dag i kirken
Kl. 11:00
23. søndag i treenighetstiden
Offer til Skolens misjonsprosjekt
14 Nov
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier
[ Les mer ]

15 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
15 Nov
Bibel og brød
Kl. 19:00
Bibelundervisning og samtale, hverdagsgudstjeneste og kveldsmat.
Tema: For at jeg skal være Jesu egen. Om å leve vår nye tilhørighet, vår dyrt kjøpte frihet. Andre trosartikkel.
[ Les mer ]
18 Nov
Stille dag i kirken
Kl. 10:00

19 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
24. søndag i treenighetstiden
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Fest for gullkonfirmanter. Søndagsskole.
Offer til Stefanusalliansen
22 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
22 Nov
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]

25 Nov
JULEMESSE - misjonsmesse
Kl. 12:00
Årets STORE misjonsdugnad
26 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Domssøndag / Kristi kongedag
Tale v/Håkon Valen-Senstad
Tweens-samling.
Offer til Innvandrerarbeid
28 Nov
Strikkekveld
Kl. 19:00
Ta med deg garn og pinner og bli med på en hyggelig kveld med andre strikkeglade! Eller kom for å lære deg å strikke. Enkel serveringog ord for kvelden.

29 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
29 Nov
Bibel og brød
Kl. 19:00
Bibelundervisning og samtale, hverdagsgudstjeneste og kveldsmat.
Tema: Hva Ånden gir og gjør i kirken. Menighet og åndskraft. Tredje trosartikkel.
[ Les mer ]

Des - 2017

03 Des
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. søndag i adventstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Søndagsskolen
05 Des
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
06 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

06 Des
Kirkeforum DELK på Ryenberget
Kl. 18:30
Fra Wittenberg til Norge. Ble vi skikkelig reformert?
Innledning v/sokneprest og forfatter Lars Inge Magerøy.
07 Des
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
09 Des
Julesangaften
Kl. 17:00

10 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i adventstiden
Tale v/Egil Helland
Søndagsskole
Offer til Blå Kors
12 Des
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier
[ Les mer ]
13 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

17 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3. søndag i adventstiden
Tale v/Tom Emil Asp
Søndagskole. Kirkekaffe
Offer til Diakonifond
20 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
24 Des
Gudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Misjon

25 Des
Gudstjeneste
Kl. 12:00
Juledag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Offer til Prestetjenesten

Jan - 2018

01 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 12:00

Feb - 2018

15 Feb
Dåpsopplæringskurs -samling for barnefamilier
Kl. 17:00