Kalender

Feb - 2017

26 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Søndagsskole.Kirkekaffe.
Offer til Bondal fjellstue

Mar - 2017

01 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
01 Mar
Fastegudstjeneste med nattverd
Kl. 19:00
Askeonsdag
Prest: Ulf Asp
Tema: ...så la disse andre gå!
02 Mar
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne.
Kristoffer Hansen-Ekenes innleder om Matteus kap. 5-7, også kjent som Bergprekenen.
[ Les mer ]

05 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Tale v/Reidar Hvalvik
Søndagsskole. Kirkekaffe.
07 Mar
5'ern
Kl. 10:08
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier
[ Les mer ]
07 Mar
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]

08 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
12 Mar
Gudstjeneste med skriftemål, dåp og nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole.Kirkekaffe.
Offer til Lokalt menighetsarbeid
15 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

15 Mar
Fastegudstjeneste med nattverd
Kl. 19:00
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tema: Min kongsmakt er ikke av denne verden.
17 Mar
DIGG - digitalfri spillkveld for hele familien.
Kl. 19:00
19 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3. søndag i fastetiden
Tale v/Egil Helland
Søndagsskole.

22 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
22 Mar
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
26 Mar
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
7. klasse deltar
Offer til DELKs ungdomsarbeid

26 Mar
Menighetsmøte (årsmøte)
Kl. 13:00
28 Mar
Mannskveld
Kl. 19:30
Kristen på arbeidsplassen. Innledning ved Per Øyvind Olsen.
29 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

29 Mar
Fastegudstjeneste med nattverd
Kl. 19:00
Prest: Ulf Asp
Tema: Se det mennesket!

Apr - 2017

02 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Prest: Bertil Andersson
Tale: Bertil Andersson
Besøk av Brødrerøster
Offer til Misjon
04 Apr
5'ern
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier
[ Les mer ]
04 Apr
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]

05 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
06 Apr
Torsdagskveld på Ryen. Åpent for ALLE
Kl. 19:00
TEMA: Påskens budskap formidlet i kirkekunsten. Med professor Reidar Hvalvik.
[ Les mer ]
09 Apr
Familiemøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen

09 Apr
Pasjonskonsert. Joseph Haydn – Jesu 7 ord på korset
Kl. 19:00
Gjennom musikk og tekstlesning blir vi tatt med inn i korshendelsen langfredag.
[ Les mer ]
13 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
14 Apr
Pasjonsmøte
Kl. 11:00
Langfredag

16 Apr
Høytidsgudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole.
Offer til Prestetjenesten
19 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
19 Apr
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]

21 Apr
DIGG - digitalfri spillkveld for hele familien.
Kl. 19:00
23 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Tale v/Sverre Bøe
Søndagsskole.Kirkekaffe
Offer til Fjellhaug
26 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

26 Apr
Bibel og brød
Kl. 19:00
Bibeltime, kveldsmat og enkel nattverdsgudstjeneste.
30 Apr
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes

Mai - 2017

02 Mai
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
03 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
04 Mai
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne.
Kristoffer Hansen-Ekenes innleder om Matteus-evangeliet.
[ Les mer ]

07 Mai
Familiemøte
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
09 Mai
Mannskveld
Kl. 19:30
Sosiale medier - noe for oss kristne? Innledning ved Espen Ottosen.
10 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

10 Mai
Bibel og brød
Kl. 19:00
Bibeltime, kveldsmat og enkel nattverdsgudstjeneste.
12 Mai
DIGG - digitalfri spillkveld for hele familien.
Kl. 19:00
14 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Prest: Jens Bjørnsgård
Tale: Jens Bjørnsgård
Søndagsskole.
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård

21 Mai
Fellesgudstjeneste med Moe menighet, Sandefjord
Kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
STED: Moe kirke, Sandefjord. Utflukt og aktiviteter for alle generasjoner etter gudstjenesten.
24 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
25 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Prest: Ulf Asp
Tale: Georg Stensland

28 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Ola Tulluan
Offer til Misjon
31 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
31 Mai
Bibel og brød
Kl. 19:00
Bibeltime, kveldsmat og enkel nattverdsgudstjeneste.

Jun - 2017

01 Jun
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne.
Kristoffer Hansen-Ekenes innleder om Matteus-evangeliet.
[ Les mer ]
04 Jun
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Offer til Prestetjenesten
06 Jun
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]

07 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
11 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Per Øyvind Olsen
Søndagsskole.
14 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

15 Jun
Mannskveld
Kl. 19:30
Tur til Bakken på Malmøya
16 Jun
DIGG - digitalfri spillkveld for hele familien.
Kl. 19:00
18 Jun
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Sommerfest
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid