Kalender

Sep - 2019

22 Sep
Jubileumsgudstjeneste for Den Norske Israelsmisjon med nattverd
Kl. 11:00
Temagudstjeneste: Ut i verden
Prest: Andreas Johansson
Tale: Reidar Hvalvik
Søndagsskole.Kirkekaffe
Offer til Israelsmisjonen
25 Sep
Bibel & brød
Kl. 19:00
v/Håkon Valen-Sendstad
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
26 Sep
Middag & kor
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.

26 Sep
Kirkeforum DELK. Sted: Granly kirke, Tønsberg
Kl. 19:00
Jan Bygstad innleder over temaet \"Er ikke Bibelen nok, hvorfor skal vi ha bekjennelsen?\".
Sted: Granly kirke i Tønsberg.
29 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16.s. i treenighetstiden
Tale v/Yohannes Mekonnen Shanka
Kirkekaffe.Søndagsskole.
Offer til Bondal fjellstue

Okt - 2019

01 Okt
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
02 Okt
ER
Kl. 19:30
03 Okt
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.

06 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
17.s. i treenighetstiden
Tale v/Kjetil Baksaas
Tweens. Kirkelunsj v KIA
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid
09 Okt
Bibel & brød
Kl. 19:00
v/Håkon Valen-Sendstad
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
10 Okt
Middag & kor
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.

10 Okt
Menighetsmøte
Kl. 19:00
13 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Håkon Valen-Sendstad
10. klasse deltar. Presentasjon av konfirmanter. Søndagsskole.
Offer til Laget
15 Okt
Konfirmsantsamling
Kl. 14:15

16 Okt
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
16 Okt
ER
Kl. 19:30
18 Okt
Fellesskapsleir på Bondal Fjellstue 18.-20. oktober

20 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Tale v/Sverre Bøe
22 Okt
Konfirmantsamling
Hjemmegrupper
23 Okt
Bibel & brød
Kl. 19:00
v/Reidar Hvalvik
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.

24 Okt
Middag & kor
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.
27 Okt
Gudstjeneste med skriftemål, dåp og nattverd
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tweens. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til Misjon
30 Okt
ER
Kl. 19:00

Nov - 2019

03 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Martha Baksaas
Tweens. Kirkekaffe.Søndagssskole.
05 Nov
Konfirmantsamling
Kl. 14:15
05 Nov
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke

06 Nov
Bibel & brød
Kl. 19:00
v/Ulf Asp
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
07 Nov
Middag & kor
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.
07 Nov
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.

10 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
25.s. i treenighetstiden
Prest: Bertil Andersson
Tale: Bertil Andersson
Søndagsskole.Kirkekaffe.
Offer til Stefanusalliansen
13 Nov
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
13 Nov
Kirkeforum DELK. Sted: Borgeskogen kirke, Porsgrunn
Kl. 19:00
Misjonssekretær Andreas Johansson innleder over temaet \"Hvordan dele evangeliet med en jøde?\"
Sted: Borgeskogen kirke i Porsgrunn.

13 Nov
ER
Kl. 19:30
17 Nov
Skolens dag i kirken
Kl. 11:00
26.s. i treenighetstiden
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Skolens misjonsprosjekt
20 Nov
Bibel & brød
Kl. 19:00
v/Håkon Valen-Sendstad
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.

21 Nov
Middag & kor
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.
23 Nov
JULEMESSE
Kl. 12:00
24 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Søndagsskole. Tweens.
Offer til Misjon

26 Nov
Konfirmantsamling
Kl. 14:15
27 Nov
ER
Kl. 19:30
30 Nov
Middag & kor
Kl. 16:30
Middag, såkorn og aktiviteter for barnefamilier.

Des - 2019

01 Des
Familiemøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Håkon Valen-Sendstad
Offer til Søndagsskolen
03 Des
Konfirmantsamling
Hjemme hos Håkon
03 Des
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke

05 Des
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Kveldsmat og bibeldykk for unge voksne.
08 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole. Tweens.
Offer til Blå Kors
11 Des
ER
Kl. 19:30

14 Des
Julesangaften
Kl. 17:00
Vi feirer 30 år med Julesangaften på Ryenberget!
14 Des
Julesangaften
Kl. 18:00
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Tale v/Reidar Hvalvik
Søndagsskole.
Offer til Nødhjelp

20 Des
Gudstjeneste
Kl. 08:45
Skolens julegudstjeneste
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
22 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Egil Helland
Tweens. Søndagsskole.
Offer til Lokalt menighetsarbeid
24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 14:30
Julaften
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Misjon

25 Des
Høytidsgudstjeneste
Kl. 12:00
1. juledag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten
29 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Romjulssøndag
Tale v/Asbjørn Nordgård

Jan - 2020

01 Jan
Høytidsgudstjeneste
Kl. 12:00
Nyttårsdag
Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad