Jesus først og sist – fastegudstjenester

Tre onsdager i fasten er du velkommen til stillhet og ettertanke i en enkel kveldsgudstjeneste med nattverd kl. 19.
Felles tema er ‘Jesus først og sist’.

Onsdag 14. februar: Jesus – opphav til evig frelse. Hebreerne 5. Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes.

Onsdag 28. februar: Jesus – vår forløper innenfor forhenget. Hebreerne 6. Prest: Ulf Asp.

Onsdag 14. mars: Jesus – en ny og bedre pakt. Hebreerne 7. Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes.