Hyggelige samlinger i vente – hold av datoene!

I løpet av mai og juni kommer flere ulike aktiviteter som er verdt å få med seg.

 

Vi feirer 17. mai på Ryenberget med leker, servering av pølser, brus, kaffe, kaker og is, olabil-løp og samling i kirken med andakt og innslag fra elever. Dørene åpnes fra kl 12:00. Samlingen i kirken er kl 14:00 (merk at klokkeslettet er flyttet en time tidligere). Oversikt over hele programmet finner du her.

 

Det arbeides for tiden med et historiebokprosjekt i DELK, i forbindelse med 150-årsjubileet. Dette er en bok om kirkesamfunnet, som er delt inn i tre tidsepoker fra 1940 og frem til i dag. I den anledning reiser Jostein Bendiksen rundt til alle menighetene i DELK for å fortelle om bokprosjektet og samle inn materiale til boken. Han kommer til Ryenberget menighet søndag 26. mai. Han setter stor pris på alle forslag og idéer til boken. Vi oppfordrer til å komme med innspill og bidrag denne dagen.

Etter denne samlingen søndag 26. mai, fortsetter vi med menighetsmøte om diakonens rolle og oppgaver i Ryenberget menighet. Det blir anledning til å stille spørsmål og samtale om diakoni.

 

Torsdag 30. mai, Kristi himmelfartsdag, reiser vi til Sandefjord og feirer gudstjeneste med Moe menighet. Opplegget etter gudstjenesten er fortsatt ikke avklart, men det kommer mer info etter hvert. Bildene (over) er fra forrige gudstjeneste med Moe menighet som ble arrangert på Sand, etterfulgt av grilling og aktiviteter i finværet.

 

Onsdag 12. juni kl 19:30 inviterer vi til et felles møte i forbindelse med GF. Dette er et møte for de som er valgt til delegater fra Ryenberget menighet, og andre som er interesserte. Det blir gjennomgått saker til GF, og det er mulighet for å stille spørsmål.

 

Søndag 16. juni kl 11:00 er det familiegudstjeneste med nattverd ved Kristoffer Hansen-Ekenes. Vi inviterer alle barn født i 2013, 2015 og 2017 til utdeling av Min kirkebok på denne gudstjenesten. Etterpå er alle i menigheten hjertelig velkommen til menighetens sommerfest og hyggelig sosialt fellesskap med både små og store i kirken!

 

Det er bare å glede seg og notere ned datoene!