Seniortreff

Treffpunkt for seniorer og andre interesserte

Omtrent en onsdag i måneden er det treff for seniorer og andre interesserte, i kirkestuen på Ryenberget. Vi begynner med lunsj og god tid til prat rundt bordene. Det er en andakt og/ eller et kåseri om ulike temaer.

Høstens  samlinger er 30. august, 27. september, 25. oktober og 22. november.