Seniortreff

Treffpunkt for seniorer og andre interesserte

Omtrent en onsdag i måneden er det treff for seniorer og andre interesserte, i kirkestuen på Ryenberget. Vi begynner med lunsj og god tid til prat rundt bordene. Det er en andakt og/ eller et kåseri om ulike temaer.

Vårens  samlinger er 24. januar, 21. februar, 21. mars, 18. april og 23. mai.