Seniortreff

Treffpunkt for seniorer og andre interesserte

Omtrent en onsdag i måneden er det treff for seniorer og andre interesserte, i kirkestuen på Ryenberget. Vi begynner med lunsj og god tid til prat rundt bordene. Det er en andakt og/ eller et kåseri om ulike temaer.

Høsten 2019 har samlingene følgende datoer:

18. september

16. oktober

13. november