Faste og påskehøytid i menigheten

Gjennom hele fasten og påsken kan du oppleve fellesskap i menigheten ved ulike samlinger:

– Onsdag 6. mars kl 19: Fastegudstjeneste med nattverd v/Kristoffer Hansen-Ekenes.

– Søndag 7. april kl. 11: Søndagsmøte v/Ola Tulluan. Tweens, søndagsskole, kirkekaffe. Offer til misjon.

Palmesøndag 14. april kl. 11: Konfirmantenes gudstjeneste v/Kristoffer Hansen- Ekenes. Offer til Bondal Fjellstue.

Skjærtorsdag 18. april kl. 17: Gudstjeneste med nattverd v/Håkon Valen-Sendstad.

Langfredag 19. april kl. 11: Pasjonsmøte.

Påskedag 21. april kl. 11: Høytidsgudstjeneste v/Kristoffer Hansen-Ekenes.

 Offer til presetjenesten.

– Det er i tillegg gudstjenester og søndagsmøter hver søndag i fastetiden, og i påsketiden.

 

VELKOMMEN til avkobling og påkobling, 
 til ettertenksomhet og feiring i faste og påske!

Infoark om faste og påsken