Etterklang av jul

Jula ligger bak oss, med sine mange smaker, lukter og lyder. Men hva er selve lyden av jul? Og er ikke den egentlig noe vi kan lytte etter hele året?

Jeg tror det kan være barnegråt. Lyden av barnet som gråter i krybba i Betlehem, er lyden av Guds sønn. Det er lyden av et menneske, Marias sønn. Det er lyden av han som er både Gud og mann. Han som verden venter på, men ikke alle vil ta i mot. Det er lyden av ham som skapte oss, frelste oss og satte oss fri.

Gråten i krybba er lyden av et morgengry; som gråten bryter nattestillheten, slik flerrer Guds lys vårt mørke. Som vi trekkes mot et gråtende barn, slik trekkes vi mot lyset som skinner i mørke. Mot Jesus – barnet som er født i krybba i Betlehem.

Hver dag har vi muligheten til å la vårt liv trekkes mot Jesus. Han som både er et lite hjelpeløst barn, men som også redder oss i vår hjelpeløshet. Der vi kaver av gårde og skal fikse, ordne, takle, prestere – der inviterer han til livgivende fellesskap og hvile.

Velkommen!