Eldstevalg

Egil Hellands periode som eldste går ut nå før jul. Menigheten inviteres derfor til å delta i valget av ny eldste.
Det blir anledning til å stemme tre søndager: 17. september, 24. september og 1. oktober. 

Stemmeberettigede er alle nattverdssøkende medlemmer over 18 år. De som er valgbare til eldstetjenesten, er stemmeberettigede, det vil si nattverdssøkende menn som i valgåret fyller 18 år. Tjenestetiden for en eldste er normalt 5 år. Under DELKs generalforsamling i 2017 ble det åpnet for at kandidatene kan be om å begrense tjenestetiden til 3 år allerede i første valgperiode. Normalt må valgdeltagelsen være 50 % for at valget skal være gyldig, men mindre menighetsmøtet vedtar noe annet. Nytt av året er at dette vedtaket kan fattes underveis i stemmeperioden, men vi oppfordrer likevel alle stemmeberettigede å benytte muligheten til å velge lederskap i menigheten.

Om hva som forventes av en eldste sier Guds ord:
En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, barna hans må være troende, ikke trassige og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende. For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldelig eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandig, rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger både til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot. (Titus 1,6-9)

Og siden mange sikkert lurer på dette, gjør vi oppmerksom på at Egil Helland har sagt seg villig til å stille til valg igjen.

Vi vil oppfordre menigheten til å legge valget frem for Gud i bønn.