Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Pasjonskonsert i kirken

Palmesøndag kveld kl 19.00 blir det pasjonskonsert i Ryenberget kirke. Velkommen inn i konsentrasjon omkring Jesu 7 ord på korset.

[ Les mer ]

Saker til Menighetsmøtet (Menighetens årsmøte)

Søndag 26. mars etter gudstjenesten avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet.
Medlemmer har mulighet til å foreslå saker. Disse må sendes til Eldsterådet innen 1. mars.
Vi kommer tilbake med innkalling og sakspapirer.

[ Les mer ]

Valg av delegater fra Ryenberget menighet

I sommer avholder DELK sin generalforsamling. Vi kan sende seks delegater dit. Valget foregår etter gudstjenester/søndagsmøter 26. februar, 5. mars og 12. mars.

[ Les mer ]

Samlinger for familier våren 2017

Mange hverdager og hver søndag i skoleåret har vi samlinger tilrettelagt for
barn og familier. Du er hjertelig velkommen!

[ Les mer ]

Tro mellom venner

Et kurs som gir kunnskap om islam både historisk, kulturelt og religiøst. Og refleksjon rundt egne holdninger og tanker om muslimsk tro – hvordan bryte ned barrierer som skaper avstand, frykt og fordommer.

[ Les mer ]

Spiller du orgel eller piano?

Menigheten trenger både organister til gudstjenester og pianister til søndagsmøter.
Kan du – eller kjenner du noen – som kan spille noen søndager?
Ta kontakt med menighetskontoret ryenberget.kirke@delk.no eller 23210176/45242530

[ Les mer ]

En fantastisk julemesse med flott resultat!

Landhandel + Auksjon + Kafé + Lykkehjul + Bilbane + Fiskedam + Åresalg + Håndarbeider + Sjakk + Tegning + Julebakst + Misjonsinformasjon + Godteglass-tipping + Hyggelig og koselig stemning.

[ Les mer ]

Vellykket familiegudstjeneste og sommerfest

I fint sommervær feiret menigheten familiegudstjeneste og sommerfest 19. juni. Det ble en flott dag!

[ Les mer ]

Protokoll fra Menighetsmøte og skolens generalforsamling

Drøfting av menighetens virke og satsinger, valg av nye skolestyremedlemmer, vedtekter er noen stikkord fra møtene. De fullstendige protokollene er vedlagt. God lesning!

[ Les mer ]

Eldstevalg i menigheten

Andreas Thorsnes er valgt til eldste i menigheten for en ny periode – denne gangen for tre år.

[ Les mer ]

Fest for prest

Søndag 27. september var en festdag i Ryenberget menighet. To nye prester ble innsatt i tjenesten!

[ Les mer ]

En kveld til ettertanke

September fikk en egen kveld til ettertanke for mannfolk i alle aldre da gamlepresten vår, Jan Erik Askjer, tok turen innom oss og innledet til samtale rundt temaet «Gudsbildet».

[ Les mer ]