Arkiv

Skyss til Sankthans-stevnet 2018

Årets Sankthans-stevne går av stabelen 23. og 24. juni på Gjennestad Vgs. i Vestfold. Trenger du skyss?

[ Les mer ]

Søndagsmøte med internasjonalt innslag og ‘etterspill’

Søndag 27. mai får et internasjonalt preg i Ryenberget. I søndagsmøtet får du høre etiopisk solosang og etter møtet serveres eritreisk middag! Det tegner til å bli en bra søndag – også ved hjelp av møteleder Per Øyvind Olsen og dagens taler Geir Otto Holmås. Velkommen til kirken!

[ Les mer ]

Familieleir i høst

Når høstfargene er på sitt vakreste inviterer vi til familieleir på Bondal. Vi ønsker å tilby en helg med godt fellesskap, åndelig input, varierte turmuligheter, sang, lek og moro inne og ute. Håper mange blir med!

[ Les mer ]

Menighetsmøte (årsmøte) og skolens generalforsamling

Etter familiegudstjenesten 8. april avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet og skolens generalforsamling. I tillegg til de faste sakene har tilsynsmannen ordet og arbeidet fra arbeidsgruppen for ansettelser blir presentert.

[ Les mer ]

Konfirmant 2019?

Du som går i 8. klasse nå er invitert til konfirmantundervisning i Ryenberget menighet.

[ Les mer ]

Påsken i menigheten

I og like før påsken kan du oppleve fellesskap både ved å bruke sangstemmen, reflektere over Skriftord i stillhet, følge Jesu lidelse og død, og juble over Hans oppstandelse.

[ Les mer ]

Dødsfall i menigheten og skolen

Det er med stor sorg vi meddeler at vaktmester Lars Brekke er død.

[ Les mer ]

Jesus først og sist – fastegudstjenester

Tre onsdager i fasten er du velkommen til stillhet og ettertanke i en enkel kveldsgudstjeneste med nattverd kl. 19.
Felles tema er ‘Jesus først og sist’.

[ Les mer ]

Bibel og Brød våren 2018

Her får du bibelundervisning og samtale, hverdagsgudstjeneste m nattverd og kveldsmat.
Dette halvåret står Hebreer-brevet i fokus. Ulf prest leder de fleste samlingene – ellers Kristoffer prest.

[ Les mer ]

Resultat av eldstevalget

Egil Helland er gjenvalgt som menighetens eldste for en periode på fem år.

[ Les mer ]

Tweens-samlinger våren 2018

Til våren fortsetter vi med samlinger for deg som går i 5. og oppover.

[ Les mer ]