5’ern – familiesamling med middag, såkorn og aktiviteter

Våren 2019 har vi to slike samlinger på tirsdager kl. 16.30:
5. mars og 2. april.

Hjertelig velkommen til liten og stor!