I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Des
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
20 Des
Skolens julegudstjeneste
Kl. 08:45
v/Kristoffer Hansen-Ekenes
23 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Tom Emil Asp

24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Prest: Andreas Johansson
Tale: Andreas Johansson
Offer til Misjon
25 Des
Gudstjeneste
Kl. 12:00
1. juledag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole.
Offer til Prestetjenesten
30 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Romjulssøndag
Tale v/Torgeir Thorsnes
Kirkekaffe.

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Variert julesangaften med klart fokus

Det ble en tradisjonsrik julesangaften på Ryenberget også i år - med et godt variert repertoir! [ Les mer ]

Et barn er født i Betlehem?

Dette var overskriften for kvelden da bibelbrukskonsulent Hans Johan Sagrusten, tidligere prest i Ryenberget, var innom oss på mannskveld denne uken. [ Les mer ]

Julemesse med svung over

Det boblet over av både dugnadsglede og giverglede denne helgen, da vår tradisjonsrike julemesse ble avholdt på lørdag. Og på den avsluttende auksjonen var det egg som vakte kanskje størst oppmerksomhet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Østfold menighet av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) utlyser stilling som barne- og ungdomsarbeider

- Østfold menighet DELK Østfold ser viktigheten av å utvikle vårt barne- og ungdomsarbeid. Vi søker derfor etter medarbeider i ca. 20 prosent stilling. Mindre stilling(er) kan også være aktuelle. [ Les mer ]

Gudstjeneste i Granly kirke søndag 16. desember

- Granly menighet, Tønsberg Tredje søndag i advent blir det gudstjeneste i Granly kirke kl. 11.00. Det blir dåp, nattverd, ofring til Granly skole, og søndagsskole. Under kirkekaffen blir det markering av Jan Erik Askjers avskjed som prest. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Prest i fast stilling - DELK Granly menighet, Tønsberg

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum. [ Les mer ]

Min bibelhelt VII: Josef, tømmermannen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I serien «Min Bibelhelt» forsøker jeg å se på hvordan de ulike bibelske personene kan være forbilder for oss. I Bibelen møter vi mange mennesker, mer og mindre prektige, som med sin Gudstro kan lære oss noe vi selv kan ta med i vårt kristenliv. Denne gangen skal vi se på Josef, tømmermannen, Marias mann og Jesus sin jordiske pappa. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]