I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Aug
Åttebønn
Kl. 08:00
21 Aug
Inspirasjonssamling for møteledere, forkynnere og musikere
Kl. 19:30
25 Aug
Gudstjeneste m/nattverd på Høgsveen retreat- og gjestegård
Kl. 12:00
Temagudstjeneste: I Jesus
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Ulf Asp
Variert program etter gudstjenesten for store og små.
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård

27 Aug
Konfirmantforeldremøte
Kl. 19:30
28 Aug
Åttebønn
Kl. 08:00
28 Aug
Bibel & brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning med avslutning av temaet Filipperbrevet. Kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat. Ved Håkon Valen-Sendstad.

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Strømming fra Sankthansstevnet

Har du lyst til å følge med på Sankthansstevnet? Klikk her for å se sendinger. Vi gjør noen testsendinger før gudstjenesten på søndag. [ Les mer ]

Menighetssekretær ansatt

Brit Hvalvik og Hanne Borgersen har siden nyttår delt på menighetssekretærstillingen på midlertidig basis. Fra 1. august begynner Andreas Johansson i denne stillingen i 70 %. [ Les mer ]

«Bibel og brød» starter opp igjen

Her får du bibelundervisning, nattverdsgudstjeneste og kveldsmat med samtale - alt på en gang. Samlingene ledes av prest Håkon Valen-Sendstad. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Moveien stengt

- Moe menighet Kommunen skifter ut vann- og avløpssystemer og holder Moveien stengt ut november. Dette påvirker adkomsten til kirken. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK