I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken
21 Nov
Strikkekveld; for deg som er glad i å strikke - eller vil lære. Ord for kvelden og enkel bevertning.
Kl. 19:00
24 Nov
MISJONSJULEMESSE
Kl. 12:00

25 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Prest: Rolf Ekenes
Tale: Rolf Ekenes
Kirkekaffe.Søndagsskole.
25 Nov
Prosjektkor-øvelse
Kl. 13:00
Vi øver fram mot julesangaften søndag 16. desember kl. 17
28 Nov
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ny prest i menigheten

Håkon Valen-Senstad (49) er ansatt som vikarprest på Ryenberget. Han ble presentert for menigheten søndag 14. oktober. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med ham. Håkon innsettes i tjenesten under gudstjenesten søndag 20. januar. Vær med å be for ham og familien. [ Les mer ]

Valg av ny eldste i menigheten

Eldsteperioden for Andreas Thorsnes er omme i januar. Derfor skal menigheten nå velge nytt medlem til eldsterådet ved siden av Egil Helland og prest Kristoffer Hansen-Ekenes. Valgene vil foregå alle de fire søndagene i november. [ Les mer ]

Julemesse – misjonsmesse lørdag 24. november

Her vil du finne julekaker, lefser, fine gaver, flott håndverk, morsomme aktiviteter for store og små, hjemmelagede varer og auksjon med flotte gjenstander! I tillegg blir det selvsagt kafé med deilig utvalg og mye god prat. Alle inntekter går til DELKs misjonsarbeid. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

- Granly menighet, Tønsberg Granly menighet følger den lange tradisjonen med julemesser til inntekt for misjonen. Årets julemesse ble arrangert lørdag 17. november og innbrakte nesten 129.000 kroner, en svak nedgang fra i fjor. [ Les mer ]

En smal, god vei

- Bjerkely menighet "Spørsmålet jeg stiller meg er hva som vil skje fremover? Jeg aner to strategier som jeg ikke tror er de beste og en god, smal vei i mellom." [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

DELK søker administrasjonsleder

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) søker serviceinnstilt og målbevisst administrasjonsleder i inntil 100 % stilling til sitt hovedkontor i Undrumsdal i Re kommune. Administrasjonslederen er direkte underlagt tilsynsmannen som er kirkesamfunnets leder. Vedkommende vil få et sentralt ansvar for administrative forhold i DELK. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]

DELK får ny tilsynsmann i 2019

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes (68) har meddelt hovedstyret og rådsmøtet at han ønsker å avslutte sin tjeneste etter generalforsamlingen i juni 2019. Hovedstyret forbereder nå oppstart av tilsynsmannsvalg, og vil kunngjøre dette i menighetene i nærmeste framtid. [ Les mer ]