I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
9.s. i treenighetstiden
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Offer til Misjon
29 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
10.s. i treenighetstiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
05 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Diakonifond

12 Aug
Sommerandakt
Kl. 11:00
12.s. i treenighetstiden
Tale v/Egil Helland
19 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Forbønn for skolepersonalet.
Avslutningsmarkering for prest Ulf Asp.
Offer til Prestetjenesten
23 Aug
Lutherske fordypningsdager
Kl. 19:00

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Sommer og tidlig høst i menigheten

Hver søndag i sommer er det enten gudstjeneste eller sommerandakt i kirken kl. 11. Mer konkret informasjon finner du i kalenderen. Søndag 19. august er det forbønn for skolepersonalet og avskjedsmarkering for prest Ulf Asp. Søndag 2. september drar menigheten på tur til Høgsveen retreat- og gjestegård. [ Les mer ]

Vil du utvikle menighetslivet sammen med oss?

Ryenberget menighet er en generasjonsmenighet som trenger flere engasjerte medarbeidere. Vår visjon, “I Jesus, for hverandre, ut i verden”, rammer inn våre satsningsområder på en god måte:
  • Jesus-nær og bibeltro forkynnelse
  • Arbeid rettet spesielt mot familier, barn og ungdom, og med et bredere musikkliv
  • Vi ønsker å nå ut til nye og være en misjonerende menighet.
 

Når to av våre medarbeidere går ut i pensjon over sommeren, består menighetskontoret vårt av en diakon og en prest.

[ Les mer ]

Familieleir i høst

Når høstfargene er på sitt vakreste inviterer vi til familieleir på Bondal. Vi ønsker å tilby en helg med godt fellesskap, åndelig input, varierte turmuligheter, sang, lek og moro inne og ute. Håper mange blir med! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Konfirmasjon i DELK

- Bjerkely menighet Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg for 2018/2019. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Prestenes vaktuker sommeren 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn En oversikt over prestenes tjenesteuker gjennom sommeren finnes på midtsidene i Underveis, og nå er også oversikten å finne her på DELKs nettsider. Klikk på Les mer og se hele den detaljerte listen. [ Les mer ]

Et nødvendig brev

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en kommentar vi har møtt fra flere i det senere: Hvorfor var det nødvendig å sende et slikt brev til flere tusen mennesker for ting som ligger mange tiår tilbake i tid? Det vil rippe opp i gjengrodde sår; la det få ligge. Det kan føre til konsekvenser vi ikke kan ane rekkevidden av. [ Les mer ]

Vakkert vær og flott program på årets sankthansstevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Et variert, godt og utfordrende program over to dager med blant annet bibeltime, familiemøte, seminarer og gudstjeneste, er bare litt av det vi sitter igjen med etter årets sankthansstevne. Det flotte sommerværet skapte en ekstra fin ramme om hele arrangementet. [ Les mer ]