I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Feb
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
22 Feb
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
Fred Søndby kåserer over temaet: Små øyeblikk i livet.
[ Les mer ]
26 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Søndagsskole.Kirkekaffe.
Offer til Bondal fjellstue

01 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
01 Mar
Fastegudstjeneste med nattverd
Kl. 19:00
Askeonsdag
Prest: Ulf Asp
Tema: ...så la disse andre gå!
02 Mar
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne.
Kristoffer Hansen-Ekenes innleder om Matteus kap. 5-7, også kjent som Bergprekenen.
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Pasjonskonsert i kirken

Palmesøndag kveld kl 19.00 blir det pasjonskonsert i Ryenberget kirke. Velkommen inn i konsentrasjon omkring Jesu 7 ord på korset. [ Les mer ]

Saker til Menighetsmøtet (Menighetens årsmøte)

Søndag 26. mars etter gudstjenesten avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet. Medlemmer har mulighet til å foreslå saker. Disse må sendes til Eldsterådet innen 1. mars. Vi kommer tilbake med innkalling og sakspapirer. [ Les mer ]

Valg av delegater fra Ryenberget menighet

I sommer avholder DELK sin generalforsamling. Vi kan sende seks delegater dit. Valget foregår etter gudstjenester/søndagsmøter 26. februar, 5. mars og 12. mars. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Første gang i Nord-Troms

- Østfold menighet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

"7 til kvelds" starter denne våren

- Granly menighet, Tønsberg "7 til kvelds" er et spise kveldsmat-program som gjør at folk i menigheten – på tvers av alder og andre forskjeller – får en fin sjanse til å treffe hverandre og bli litt bedre kjent. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Sola Gratia - Kunst og kirke i 500 år"*

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Utstillingen som nå finner sted i Drammens Museum er blant Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017, tema er kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid, og Ryenberget kirkes billedvevteppe vises på utstillingen. [ Les mer ]

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Møre og Romsdal

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til de første samlingene for DELK i Møre og Romsdal. Tilsynsmann i DELK Rolf Ekenes og prest i DELK-Østfold Boe Johannes Hermansen deltar med tale og info. [ Les mer ]

GF og St.Hansstevnet 2017: Programmet tar form

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå er det litt mer enn fire måneder til DELKs årlige sommerstevne på Gjennestad. I år varer stevnet fra fredag 23. til søndag 25. juni. Vi i programkomiteen synes det blir et flott og spennende program for både barn, ungdom og voksne i alle aldre. [ Les mer ]