I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Sep
Familiegudstjeneste.
Kl. 11:00
Høsttakkefest
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
7. klasse deltar. Tweens. Kirkekaffe.
Offer til Bondal fjellstue
23 Sep
Sangkveld
Kl. 17:00
Tema: Den evige sommer.
Allsang. Sang v søstrene Minnesjord og Ryenbergets St.Hanskor.
Enkel kveldsmat serveres.
26 Sep
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn i kirken

26 Sep
Strikkekveld; for deg som er glad i å strikke - eller vil lære. Ord for kvelden og enkel bevertning.
Kl. 19:00
30 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Prest: Andreas Johansson
Tale: Andreas Johansson
Søndagsskole.Kirkekaffe.
Offer til Innvandrerarbeid
02 Okt
Åpen kirke; tid for stillhet, bønn og ettertanke
Kl. 18:30

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Høstens misjonsdugnad

Bli med på høstens vakreste dugnad! Målet med vår årlige julemesse, eller misjnsmesse som vi også kaller den, er å samle inn penger til det viktige misjonsarbeidet i DELK. I tillegg er det selvsagt en svært hyggelig og innholdsrik dag for store og små. [ Les mer ]

Flott misjonsdag for hele familien

Etter dagens søndagsmøte ved Reidar Hvalvik over 1 Peter 4, samlet menigheten seg til felles middag i gymsalen. [ Les mer ]

Sangkveld søndag 23. september kl. 17

'Den evige sommer' blir fokus på høstens sangkveld. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Konfirmantplan for Granly kirke 2018-2019

- Granly menighet, Tønsberg Den detaljerte konfirmantplanen for Granly kirke 2018-2019 er nå klar, og du kan lese den her eller laste ned og skrive ut PDF-filen. Linken til PDF-filen finner du når du klikker på artikkelen. [ Les mer ]

Prestemøte i Råde

- Østfold menighet Prestene i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) samles ca. tre ganger i semesteret til samtale og drøfting av aktuelle saker. Det første møtet dette halvåret var lagt til Missingmyra bedehus, som er ett av møtelokalene til DELKs menighet i Østfold. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hovedkontoret tilbake til gamle trakter

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hovedkontoret for kirkesamfunnet er nå i Undrumsdal. Torsdag 30. august hadde Arvid ordnet seg med stor kassebil. Denne dagen var det bare flytting vi skulle gjøre. Vi fikk hjelp av ytterligere tre personer og greide å flytte alt på en dag – i to fulle lass. Med stor innsats fra alle greide vi å få alt opp til våre nye lokaler i 3. etasje i Bjerkely Menighetssenter. [ Les mer ]

En meget brukervennlig bibel på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Tidligere denne sommeren ble Norsk Bibels bibeltekst gjort tilgjengelig på web via nettsiden les.norsk-bibel.no. Løsningen er tilgjengelig på alle plattformer, er lett å bruke og har svært gode og anvendelige søkefunksjoner. Det er foross.no, som på oppdrag fra Norsk Bibel, har utviklet løsningen. [ Les mer ]

"En Gud som gir seg selv" - Lutherske fordypningsdager i Bergen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Årets tema for Lutherske fordypningsdager (LF) - i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen -var «En Gud som gir seg selv». Arrangementet gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 23.- 26. august. Ca. 100 deltagere fra flere land fikk del i foredrag og samtaler. [ Les mer ]