I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi forkl.dag
Tale v/Fred Søndby
Tweens. Kirkekaffe.
26 Feb
Konfirmant-samling
Kl. 14:15
26 Feb
Strikkekveld
Kl. 19:00
For deg som er glad i å strikke - eller vil lære. Merk endring til ny dato!

27 Feb
Åttebønn
Kl. 08:00
02 Mar
Konfirmant-lørdag, Bjerkely
03 Mar
Familiegudstjeneste m nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Besøk av Signe og Georg Stensland m. fam, som forteller om sitt arbeid etter gudstjenesten. Servering av mat.
Offer til Misjon

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Tett på en prest

Årets første mannskveld ble et nærmere bekjentskap med vår nye prest, Håkon Valen-Sendstad. [ Les mer ]

Valg av ny eldste i menigheten og tilsynsmann i DELK

Menigheten inviteres nå til valg av ny eldste i Ryenberget menighet og ny tilsynsmann i DELK. [ Les mer ]

Ordinært menighetsmøte (årsmøte) og skolens generalforsamling

Etter søndagsmøtet 7. april avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet og skolens generalforsamling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ny prest til Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]

"Hva er nå et menneske? Bioteknologiens nye utfordringer"

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det var temaet i Kirkeforum som DELK arrangerte på Granly skole 29. januar. Generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, holdt et viktig foredrag hvor han tok utgangspunkt i hvilket menneskesyn som ligger til grunn for tenkning og praksis. [ Les mer ]

Tilsynsmannsvalget - andre valgomgang

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Andre omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er nå i gang. De to som går videre er Bertil Andersson og Ulf Asp. Valgomgangen skal være avsluttet innen 17. mars. [ Les mer ]