I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Mar
Konfirmant-hjemmegrupper
Kl. 17:00
27 Mar
Åttebønn
Kl. 08:00
28 Mar
Dåpsopplæringskurs
Kl. 17:00

31 Mar
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til Nødhjelp
01 Apr
Mannskveld
Kl. 19:30
Fellesskap med mat, prat, refleksjon og påfyll. Besøk av Yohannes Mekonnen Shanka.
02 Apr
Konfirmant-samling
Kl. 14:15

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ordinært menighetsmøte (årsmøte) og skolens generalforsamling

Etter søndagsmøtet 7. april avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet og skolens generalforsamling. [ Les mer ]

Konfirmant 2020?

Du som nå går i 8. klasse er invitert til konfirmantundervisning i Ryenberget menighet, med oppstart i oktober 2019! [ Les mer ]

Faste og påskehøytid i menigheten

Gjennom hele fasten og påsken kan du oppleve fellesskap i menigheten ved ulike samlinger: [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

For Guds ord funker!

- Moe menighet Mens du venter på neste nummer av Underveis kan du allerede nå lese en av sakene her! [ Les mer ]

Peter Johansen innsatt som prest i Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Peter Johansen ble innsatt som prest under gudstjenesten i Granly kirke i Tønsberg søndag 10. mars, og en nesten fullsatt kirke hadde møtt fram for å være med på den høytidelige handlingen. [ Les mer ]

Mor, far og barn

- Østfold menighet Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn besøkte Østfold 28. februar til 3. mars. Arrangør var en felleskirkelig komite, med representanter fra ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner i fylket, inkludert DELK. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Bertil Andersson ny tilsynsmann i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har i dag vært opptelling av stemmene i siste runde av tilsynsmannsvalget. Bertil Andersson fikk 66,2% av de avgitte stemmene, og har svart ja til å gå inn i kallet som ny tilsynsmann i DELK [ Les mer ]

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]