I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Jun
Åpent møte med HIT - Hosting Israeli Travellers
Kl. 19:00
Informasjonen foregår på engelsk
20 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
21 Jun
Skolens sommergudstjeneste
Kl. 08:45
Kristoffer Hansen-Ekenes

24 Jun
Ingen samling i Ryen. Vi deltar på DELKs St. Hansstevne
Kl. 11:00
01 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i treenighetstiden
Morten Askjer
Tale: Morten Askjer
Offer til Nødhjelp
08 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
7.s. i treenighetstiden
Tale v/Torgeir Thorsnes

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Vil du utvikle menighetslivet sammen med oss?

Ryenberget menighet er en generasjonsmenighet som trenger flere engasjerte medarbeidere. Vår visjon, “I Jesus, for hverandre, ut i verden”, rammer inn våre satsningsområder på en god måte:
  • Jesus-nær og bibeltro forkynnelse
  • Arbeid rettet spesielt mot familier, barn og ungdom, og med et bredere musikkliv
  • Vi ønsker å nå ut til nye og være en misjonerende menighet.
 

Når to av våre medarbeidere går ut i pensjon over sommeren, består menighetskontoret vårt av en diakon og en prest.

[ Les mer ]

Familieleir i høst

Når høstfargene er på sitt vakreste inviterer vi til familieleir på Bondal. Vi ønsker å tilby en helg med godt fellesskap, åndelig input, varierte turmuligheter, sang, lek og moro inne og ute. Håper mange blir med! [ Les mer ]

Konfirmant 2019?

Du som går i 8. klasse nå er invitert til konfirmantundervisning i Ryenberget menighet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Konfirmasjon i DELK

- Granly menighet, Tønsberg Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg for 2018/2019. Konfirmasjon handler om å la troen få røtter og at du skal oppleve fellesskap med andre som også er døpt og tror på Jesus. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Vil du utvikle menighetslivet sammen med oss?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn To av våre medarbeiderne i Ryenberget menighet går av med pensjon, og vi har flere oppgaver vi trenger deg til: Barne- og ungdomsarbeid, musikk, administrasjon og økonomi, og et 50% vikariat som prest frem til 31.12.2019. [ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold. [ Les mer ]

En radikal kirke

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – Det er behov for en radikal kirke, sa Rolf Kjøde, som var en av de to innlederne under temamøtet i regi av Kirkeforum i DELK, som ble holdt i Ryenberget kirke 30. mai. Emnet var: «Hvor mye skal kirken blande seg inn i politikken?» Om kristentro, politikk og samfunnsansvar. [ Les mer ]