I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Feb
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri og sosialt fellesskap.
25 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Tale v/Reidar Hvalvik
Søndagsskole.
26 Feb
Kirkeforum DELK, Allrommet på Granly skole.
Kl. 19:00
'Gled dere alltid.' Må kristne alltid være glade?
Lege, spesialist i psykiatri Arne Austad innleder.
Ingen påmelding, kveldsmat, kollekt.


27 Feb
Strikkekveld
Kl. 19:00
For deg som er glad i å strikke eller har lyst til å lære. Ta med garn og pinner. Enkel servering og ord for kvelden.
28 Feb
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
28 Feb
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Dødsfall i menigheten og skolen

Det er med stor sorg vi meddeler at vaktmester Lars Brekke er død. [ Les mer ]

Jesus først og sist – fastegudstjenester

Tre onsdager i fasten er du velkommen til stillhet og ettertanke i en enkel kveldsgudstjeneste med nattverd kl. 19. Felles tema er 'Jesus først og sist'. [ Les mer ]

Bibel og Brød våren 2018

Her får du bibelundervisning og samtale, hverdagsgudstjeneste m nattverd og kveldsmat. Dette halvåret står Hebreer-brevet i fokus. Ulf prest leder de fleste samlingene - ellers Kristoffer prest. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Granly menighet trenger kandidater i flere komiteer

- Granly menighet, Tønsberg Valgkomiteen i Granly menighet er inne i en hektisk periode og er takknemlig for alle de som sier ja til nye opgaver og som fortsetter år etter år i ulike komiteer - og de er det mange av! [ Les mer ]

Den tredje sesongens sang i DELK Telemark

- Telemark menighet Det er barnesangen "Hosianna, syng for Jesus!", som står på nr 832 i "Pris hans navn" [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Dine øyne så meg da jeg var et foster"

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er støtteorganisasjon. [ Les mer ]

DELKs eldste kirkeprotokoller tilgjengelig på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Kirkesamfunnets eldste protokoller er levert til Statsarkivet for det distriktet de hører til, slik lovverket krevet. Kirkeprotokoller skal sendes til nærmeste statsarkiv når det er gått 80 år fra siste registrering i boka. [ Les mer ]