I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i Åp.tiden
Prest: Andreas Johansson
Tale: Andreas Johansson
Søndagsskole.Kirkekaffe
Offer til Prestetjenesten
24 Jan
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
24 Jan
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, fellesskap.
Tema: Bibelarbeid i Syria v/syrisk leder av Bibelselskapet og Hans Johan Sagrusten.

25 Jan
Strikkekveld
Kl. 19:00
For deg som er glad i å strikke eller har lyst til å lære. Ta med garn og pinner. Enkel servering og ord for kvelden.
28 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
1.-3. klasse deltar. Utdeling av bibler til 3. klasse. Tweens. Kirkekaffe.
Offer til Bibelspredning
28 Jan
Lovsangskveld
Kl. 18:00

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Syng en ny sang for Herren

Lovsangskveld søndag 28. januar kl. 18. Mye allsang med hovedvekt på sanger fra salmeboken 'Pris Herren'. Enkel bevertning. [ Les mer ]

Møt aktivt bibelarbeid i Syria

Du kan møte leder av Bibelselskapet i Syria, George Andrea i Ryenberget kirke på formiddagen onsdag 24. januar. Samlingen som starter med lunsj kl. 12, inngår som en av menighetens seniortreff og er åpen for ALLE. [ Les mer ]

Bibel og Brød våren 2018

Her får du bibelundervisning og samtale, hverdagsgudstjeneste m nattverd og kveldsmat. Dette halvåret står Hebreer-brevet i fokus. Ulf prest leder de fleste samlingene - ellers Kristoffer prest. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

BIBELHELG ved Curt Westman

- Østfold menighet i Missingmyra bedehus lørdag 3. og søndag 4. februar 2018 Tema: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tro og tvil på kristendomsseminar

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn ”Forsvare tro – rom for tvil” var temaet for årets kristendomsseminar i DELK. Gen. sekr. i Laget, Karl-Johan Kjøde, maktet å formidle temaet på en relevant og klargjørende måte. [ Les mer ]

Velkommen til DELKs St. Hansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs tradisjonsrike sommerstevne vil også i år bli arrangert på Gjennestad i Stokke - lørdag 23. og søndag 24. juni. Stevnets tema er «Bygge for livet». [ Les mer ]