I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i treenighetstiden (Aposteldagen)
Prest: Ulf Asp
Tale: Ulf Asp
Offer til Foreningen for Bibel og Bekjennelse
28 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
7.s. i treenighetstiden
Tale v/Georg Stensland
04 Aug
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Kl. 11:00
8.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Nødhjelp

11 Aug
Sommerandakt
Kl. 11:00
9.s. i treenighetstiden
Tale v/Fred Søndby
18 Aug
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Temagudstjeneste: I Jesus
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Forbønn for skolepersonalet.
Offer til Prestetjenesten
21 Aug
Åttebønn
Kl. 08:00

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Strømming fra Sankthansstevnet

Har du lyst til å følge med på Sankthansstevnet? Klikk her for å se sendinger. Vi gjør noen testsendinger før gudstjenesten på søndag. [ Les mer ]

Menighetssekretær ansatt

Brit Hvalvik og Hanne Borgersen har siden nyttår delt på menighetssekretærstillingen på midlertidig basis. Fra 1. august begynner Andreas Johansson i denne stillingen i 70 %. [ Les mer ]

«Bibel og brød» starter opp igjen

Her får du bibelundervisning, nattverdsgudstjeneste og kveldsmat med samtale - alt på en gang. Samlingene ledes av prest Håkon Valen-Sendstad. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Kunstnerprest med egen utstilling

- Moe menighet En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]

Interessant busstur

- Østfold menighet DELK i Østfold arrangerte busstur til Oslo lørdag 25. mai. Nordisk Bibelmuseum og Villa Grande/Holocaustsenteret ble besøkt. Dyktig reiseleder for en interessant og lærerik tur var Reidun Bugge. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK