I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

16 Jun
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Utdeling av Min Kirkebok til 2-, 4- og 6-åringer. Barnekor. Menighetens sommerfest.
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid
19 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
21 Jun
Skolens sommergudstjeneste
Kl. 08:45

23 Jun
Vi deltar på St. Hansstevnet på Gjennestad
Kl. 11:00
30 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Tale v/Egil Helland
07 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Misjon

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Menighetssekretær ansatt

Brit Hvalvik og Hanne Borgersen har siden nyttår delt på menighetssekretærstillingen på midlertidig basis. Fra 1. august begynner Andreas Johansson i denne stillingen i 70 %. [ Les mer ]

Referat fra menighetsmøtet om diakoni

Etter søndagsmøtet 26. mai var det menighetsmøte om diakonens rolle og oppgaver. [ Les mer ]

Menighetens sommerfest

Etter familiegudstjenesten søndag 16. juni er du hjertelig velkommen til menighetens sommerfest! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Diakon ansatt og ny eldste valgt i Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Rina B. Husby er nå ansatt som diakon i 30 % stilling. Og etter en lang valgprosess er Arvid Ludvigsen valgt til ny eldste. [ Les mer ]

Interessant busstur

- Østfold menighet DELK i Østfold arrangerte busstur til Oslo lørdag 25. mai. Nordisk Bibelmuseum og Villa Grande/Holocaustsenteret ble besøkt. Dyktig reiseleder for en interessant og lærerik tur var Reidun Bugge. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Fra Ekenes til Andersson - DELK får ny tilsynsmann

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nittende mars i år ble det kunngjort at Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn har fått ny tilsynsmann. Vinneren av den siste valgrunden var Bertil Andersson, som fikk 66,2 % av stemmene til de 631 medlemmene som gikk til urnene gjennom to valgrunder i vinter. [ Les mer ]

Program og påmeldingsskjema til Sankthansstevnet og GF 2019 er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en stor glede å ønske velkommen til DELKs generalforsamling og sommerstevne på Gjennestad fra fredag 21. juni til søndag 23. juni. Påmeldingsskjemaet inneholder priser og fylles ut dersom du ønsker overnatting og frokost. Benytt linken nederst i artikkelen. [ Les mer ]